30.09.2011

طرفداران اسلام ناب محمدی و آسید علی آقا را بهتر بشناسید: ۸ آژانس مسافرتی به نام فرزند محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی در کانادا

پیک ایران: بنا بر یک گزارش دریافتی محمود رضا خاوری ( مدیر عامل بانک ملی ) که تبعه کانادا هم هست 8 آ ژانس مسا فرتی به نام پسرش ا. خاوری در تورنتو کانادا خریداری کرده که یکی از آنها آژانس جری کاپلین Jerry caplan Travel است.
جری کاپلین در اسراییل دفتر دارد . گویا سرمایه این آژانس ها از طرف هواپیمایی ماهان به پاس وامهای کلانی که از طریق بانک سپه ( زمان ریاست خاوری ) دریافت کرده تامین شده است.
جهرمی ، مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات، محمود رضا خاوری ( مدیر عامل بانک ملی ) را مقصر اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی معرفی کرده است. مقامات رژيم اسلامی فرار خاوری را تائید کرده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates