09.12.2011

رضا پهلوی: با سران جنبش سبز ارتباط نزدیک دارم

خبرآنلاین: روزنامه کیهان نوشت:
به دنبال انتشار بیانیه رضا پهلوی به بهانه 16آذر که به علت مغایرت با مواضع سلطنت طلبان موجب اعتراض برخی از آنان شد، نامبرده در پاسخ به این اعتراض ها از روابط نزدیک و تماس های خود با سران فتنه پرده برداشت.
بنابر گزارش دریافتی کیهان، رضا پهلوی می گوید این (ماجرای 16 آذر) مال 60 سال پیش است و ما الان با بخش هایی از کسانی که در حاکمیت بودند تماس هایی داریم. از جمله کسی از جانب یکی از رهبران جنبش سبز پیش من آمده و ارتباط های خوبی برقرار شده است.
ربع پهلوی در ادامه می گوید؛ الان روابط ما طوری است که می توان راجع به 16 آذر طور دیگری حرف زد. آنچه امروز اهمیت دارد، ارتباط ما با رهبران جنبش سبز و حمایت از آنهاست که این ارتباط از مدتها قبل برقرار شده و به خوبی پیش می رود!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates