19.12.2011

اعترافات تلویزیونی جوان آمریکایی درتلویزیون ایران


من و تو: تلویزیون دولتی ایران اعترافات یک جوان ایرانی تبار به نام امیر میرزای حکمتی را که به اتهام جاسوسی برای آمریکا از سوی وزارت اطلاعات ایران دستگیر شده دیشب پخش کرد. در این اعترافات جوان ایرانی تبار گفته است که قصد نفوذ در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را داشته است. تلویزیون دولتی ایران بخش هایی از اعترافات این زندانی را به همراه ادعاهایی در خصوص زندگی نامۀ وی پخش کرده است. در این اعترافات جوان ایرانی تبار که به گفتۀ تلویزیون دولتی ایران در ایالت آریزونا متولد شده زبان فارسی را با لهجۀ انگلیسی و زبان انگلیسی را با لهجۀ آمریکایی صحبت می کند و به گفتۀ سیمای جمهوری اسلامی متهم به زبان عربی نیز مسلط است. در اعترافات تلویزیونی اش امیر میرزای حکمتی گفته است که او از سوی سازمان اطلاعات آمریکا “سیا” مأموریت داشته که در سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نفوذ کند و با دادن اطلاعات ولو درست اعتماد وزارت اطلاعات ایران را برای نفوذ در آن نسبت به خود جلب کند. سیمای جمهوری اسلامی ایران کارت شناسایی از امیر میرزای حکمتی نیز نشان داده که در اصل به کارکنان ارتش آمریکا امکان دسترسی به مراکز تجاری و ورزشی پایگاه های نظامی آمریکا تحت نظارت وزارت دفاع این کشور را می دهد. در جریان پخش اعترافات جوان ایرانی تبار عکس هایی از او نیز در لباس نظامی ارتش آمریکا و یا لباس سنتی عربی نشان داده شدند.شنبه گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که یک آمریکایی ایرانی تبار را که از سوی سازمان اطلاعات آمریکا، سیا، وظیفۀ نفوذ در وزارت اطلاعات ایران را داشته دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه اش اضافه کرده بود که فرد دستگیر شده در پایگاه نظامی آمریکا در ولایت بگرام در افغانستان آموزش می دیده و از طریق پروازی از قطر وارد خاک ایران شده است. به گفتۀ تلویزیون دولتی ایران جوان دستگیر شده بین سال های ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٧ در وزارت دفاع آمریکا در بخش طرح های تحقیقات پیشرفتۀ دفاعی مشغول به کار بوده است.
جوان دستگیر شده همچنین اعتراف کرده است که او در طرح تهیه بازی های ویدیویی “کوما” که متخصص ساختن بازی های جنگی است مشارکت داشته که از سوی سازمان سیا پایه ریزی شده و هدف از آن تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی از طریق بازی های ویدیویی است.خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی در مورد اعترافات تلویزیونی امیر میرزای حکمتی افزوده است که جمهوری اسلامی ایران منظماً افرادی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل دستگیر می کند، اما، توضیح روشنی در مورد اتهامات ایراد شده علیه دستگیرشدگان ارایه نمی کند.دولت آمریکا در واکنش به اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران اظهارات ایراد شده در بیانیۀ این وزارتخانه در مورد جوان ایرانی تبار دستگیر شده را تکذیب کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates