07.02.2012

ایمیل های بشار اسد هک شد

شفاف: مهر: کشورهای غربی و متحدان عرب آنها برای به زانو درآوردن حکومت دمشق هر روز روش جدیدی را امتحان می کنند و این بار پس از شکست تلاش های خود در شورای امنیت، به فکر سوءاستفاده از مکاتبات شخصی “بشار اسد” با هک کردن ایمیل های دفتر ریاست جمهوری افتادند.

گروه هکرهای “ناشناس” که هویت آنها تا کنون مشخص نشده و گفته می شود که در اغلب کشورهای جهان حضور دارند با هماهنگ کردن اقدامات خود با کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی اقدام به هک کردن ایمیل های دفتر ریاست جمهوری سوریه که عموما متعلق به شخص “بشار اسد” بوده، کرده اند.

روزنامه هاآرتض با گزارش این خبر می نویسد : یکی از این ایمیل های هک شده مربوط به متن مصاحبه بشار اسد با شبکه خبری ای.بی.سی است که در دسامبر سال گذشته انجام گرفت.

به نوشته این روزنامه، هدف اصلی این اقدام هکرها نفوذ به “سرور” رایانه های نهاد ریاست جمهور سوریه بوده و هکرهای گروه “ناشناس” توانستند در این اقدام میل های “منصور فدالله اعظم” مشاور امور ریاست جمهوری، و “بثنیه شعبان” مشاور امور ارتباطات الکترونیکی بشار اسد هک کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates