21.02.2012

واحدی: خانه نشینی درروز انتخابات فرمایشی مجلس

سحام نیوز: مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی؛ در یادداشتی از مردم خواسته است تا در روز انتخابات فرمایشی مجلس، آن را تحریم کرده و به تعبیری که وی از آن به “خانه نشینی” نام میبرد، پیام خود را به گوش اقتدارگرایان و حاکمیت برسانند. متن این یادداشت که در اختیار سحام قرار گرفته بدین شرح است:

قدرت نمایی تحسین بر انگیز حامیان جنبش سبز در روز بیست و پنجم خرداد ۸۸ ، همه محاسبات کودتاگران را بر هم زد و آنها را با وحشتی وصف ناپذیر مواجه ساخت . در ساعات پایانی همان روز ، قرارد دادی نانوشته میان بخش سرکوبگر سپاه و رهبر جمهوری اسلامی منعقد شد که به موجب آن ، دست « نظامیان سیاست باز » برای هرنوع چپاول و سرکوب باز گذاشته می شد و در مقابل ، آنها حفظ حکومت رهبر را تضمین می کردند . پس از این قرارداد بود که فرماندهان سپاه به صورت علنی احکام مورد نظر خود را با قلم « قاضی نمایان خود فروخته » انشا کردند و حضور آنها در قراردادهای بزرگ اقتصادی ، بر بخش دولتی وخصوصی ایران تحمیل شد. در همین دوره ، جای فرمانده و فرمانبر به طور کامل عوض شد و تردیدی باقی نماند که بسیاری از «فرمانده نمایی » های رهبر ، در واقع اجرای اموری بود که فرماندهان سرکوبگر سپاه از او می خواستند .
البته برای کسی که همه بدنامی های داخلی و خارجی را به جان خریده بود تا دولت ، مجلس و سایر ارکان حکومت به طور صد در صد « امربر » او باشند تحمل این وضعیت بسیار مشکل بود . لذا او در این دوره ،بیش از هر زمان دیگری به قدرت نمایی کلامی و تبلیغاتی روی آورد تا «دستور پذیری تحمیلی » از « زیر دستان » را تا حدودی جبران نماید .در همین دوره ، بوق های تبلیغاتی رهبر ، مأمور شدند از فرزانگی بی نظیر و رهبری خردمندانه او بر همه تحولات منطقه و حتی جهان سخن بگویند و خود او بارها از موفقیت خویش در مهار فتنه سخن گفت . او برای جبران آنچه با آن مواجه بود هر روز عبارات جدید برای تحقیر مخالفان ومنتقدان ، استخدام می کرد و بر درشت گویی خود می افزود . البته سران حکومت ، بیش از هرکس می دانستند ادعاهای آنها در خصوص مخالفان به خصوص ادعای تکراری « پایان جنبش » و اقتدار روز افزون حاکمیت ، حتی در میان بسیاری از طرفداران نظام ، خریدار ندارد .اما برای آرامش یخشی به فرماندهی که در دوسال و نیم اخیر بارها فرمان منصوبان خویش را اجرا کرده ، چاره ای جز این درشت گویی ها نبود .
از سوی دیگر ، استمرار حرکات اعتراضی در داخل ، همه ادعاهای مربوط به موفقیت رهبر در کنترل کشور و اقتدار او را زیر سؤال می برد . لذا علیرغم اختلافاتی که گاه فراکسیون های مختلف« جناح ولایت مدار» را در برابر هم قرار داده و می دهد در موضوع سرکوب شدید حرکات اعتراضی ، توافق کامل میان کودتاگران و کودتا سازان برقرار بوده وهمگان بر بازگذاشتن دست سرکوبگران برای هر نوع جنایت و وحشی گری ،متفق القول بوده و هستند . باید اعتراف کنم که این حد از وحشی گری و توافق بر سر آن ، بی تأثیر هم نبوده که نتیجه آن را می توان در کاهش تظاهرات خیابانی علیرغم افزایش انگیزه های مخالفت مشاهده نمود . البته این سرکوبگری ، نه از میزان مخالفت ها کاسته و نه بر باور عمومی نسبت به اقتدار کودتاگران و رهبر آنها افزوده است . حتی با قاطعیت می توان گفت که ادعای اصلی سرکوبگران در خصوص « پایان جنبش اعتراضی » درمیان حامیان نظام و کارگزاران اصلی حکومت هم خریداران زیادی ندارد . واکنش همراه با دستپاچگی حکومت در برابر دعوت به تجمعات اعتراضی و اعتراف صریح به لشگر کشی های بی سابقه خیابانی برای مقابله با کسانی که می خواهند با آرامش کامل ، از حقوق خودشان دفاع کنند بهترین دلیل بر باور ناپذیر بودن « اقتدارنمایی » حکومت حتی در میان نیروهای سرکوبگر و حامیان اصلی کودتا است .. در آخرین نمونه ، خبرگزاری های نزدیک به رهبر ، با صراحت به حضور گسترده نیروهای سرکوبگر برای مقابله با راهپیمایی مسالمت آمیز روز بیست و پنجم بهمن ماه خبر دادند . از جمله سایت نظامی امنیتی «جهان نیوز » در خبری که در همین مورد منتشر کرد نوشت : «حضور چشمگیر ماموران محافظ امنیت در برخی خیابان ها، جریان فتنه را در تحقق برنامه هایش ناکام گذاشت.»
تردیدی نیست که سابقه وحشی گری حکومت در مواجهه با تظاهرات ارام معترضان و حضور پُر شمار نیروهای خشن ، بسیاری ا افراد را به فکر راههای دیگر برای ابراز مخالفت می اندازد . این دغدغه ای بود که شیخ شجاع ما ـ کروبی ـ در یکی از آخرین گفتگوهای تلفنی که با او داشتم به آن اشاره می کرد .
یقین دارم حامیان هوشمند جنبش سبز ، به زودی راههای جدیدی برای رساندن فریاد خود به جهانیان و نیز همراه ساختن گروههای بیشتری از مردم با خود خواهند یافت ؛ همانگونه که در سی ودو ماه گذشته ، بسیاری از یاران وحامیان سابق رهبر را با خود همراه ساخته اند . گسترش فساد اقتصاد و سیاسی در داخل حاکمیت هم بر سرعت آین ریزش ها خواهد افزود .اما در فوری ترین واکنش ،بایستی در برابر ادعای گزاف حاکمیت در خصوص « همراهی بی سابقه مردم با نظام از طریق مشارکت گسترده در انتخابات » پاسخ مقتضی داد . می دانم که رأس حاکمیت ، از هم اکنون دچار آشفتگی است زیرا می داند کم روتق ترین و رسواترین انتخابات را درپیش رو دارد . خود او به خوبی می داند آمار سازی های حکومت نیز کسی را فریب نخواهد داد اما بنا بر اخبار واصله ، تلاش هایی در حال اتجام است که پایتخت کشور را در روز انتخابات ، بسیار پر شور و نشاط نشان دهند .بر همین اساس ، یکی از کم هزینه ترین راهها که نتیجه بخشی آن قطعی خواهد بود تصمیم هموطنان به خانه نشینی در روزنمایش انتخاباتی و نیز حضور سواره و پرشمار در خیابانها در روز قبل از آن ـ یازدهم اسفند ـ است . تقاضای مشخص از یاران همراه که قصد شرکت در انتخابات فرمایشی را ندارندآنست که در روز دوازدهم اسفند ماه ، حتی الامکان از خانه خارج نشوند و روز قبل از آن را حتی الامکان به صورت سواره در خیابانها حضور داشته باشند . خانه نشینی در دوازدهم اسفندماه ، نوعی اعلام همراهی با یار شجاع جنبش یعنی دکتر مهدی خزعلی هم خواهد بود که چند ساعت پس از اعلام خانه نشینی در آن روز ، توسط مأموران حکومتی با بدترین وضع دستگیر شد .در مورد این موضوع در روزهای آینده بیشتر سخن خواهیم گفت .

مجتبی واحدی – مشاور مهدی کروبی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates