30.03.2012

اجازه کار خبرگزاری رویترز در ایران تعلیق شد

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی پروانه کار این خبرگزاری را تعلیق کرده است. این اقدام پس از انتشار ویدئویی خبری درباره بانوان ورزشکار ایرانی در رشته رزمی “نین ‌جوتسو” صورت گرفته است. رویترز عنوان این گزارش را “آموزش هزاران زن نینجای ایرانی برای آدمکشی” قرار داده بود که پس از اعتراض ورزشکاران ایرانی آن را به “آموزش سه هزار زن نینجا در ایران” تغییر داد. به گفته رویترز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۱ کارمند این خبرگزاری خواسته که پروانه‌‌ی کار خود را پس دهند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates