09.04.2012

پرواز آزادانه هواپیماهای جاسوسی آمریکا در ایران

خودنویس: به نوشته روزنامه واشنگتن‌پست، سازمان سیا، از بیش از سه سال پیش هواپیماهای بدون سرنشینی را برای جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به آسمان سراسر ایران اعزام می‌کرده است.

به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی بیش از ششصد مایل در داخل خاک ایران نفوذ می‌کردند و سپس با عکس‌برداری از تأسیسات فردو در قم به خانه باز می‌گشتند، بدون آنکه ایران متوجه چنین پروازهایی شود.

این در حالی است که حدود چهارماه قبل، اعلام شد که یک هواپیمای تجسسی آمریکایی در ایران سقوط کرده و مقامات ایرانی گفتند که این سقوط کار نیروهای اطلاعاتی-نظامی جمهوری اسلامی بوده است.

پس از آن با نمایش عمومی هواپیمای ساقط شده، جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی وسیعی را به راه انداخت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates