28.04.2012

کميپن بين المللی حقوق بشر: ۷۴ کولبر در مرزهای غربی ايران کشته شده اند

رادیوفردا: کميپن بين المللی حقوق بشر در ايران روز جمعه اعلام کرده است، طی یک دوره سه ماهه ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد جراحات افرادی را که از مرزهای غربی ايران، کالای قاچاق وارد می کنند، و به کُولبَر معروفند، ثبت کرده است.

اين افراد بخاطر حمل اجناس روی پشت، کُولبَر خوانده می شوند و بيشتر در استان های کردنشين زندگی می کنند.

به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اين آمار از اسفند ۱۳۹۰ تا ارديبهشت ۱۳۹۱، پس از آغاز برنامۀ انسداد مرزها ثبت شده است.

در گزارش کميپن بين المللی حقوق بشر در ايران تصريح شده است: از ۷۴ نفر کولبر و کاسبکاری که جان خود را از دست داده اند، ۷۰ نفر آنان توسط ماموران مرزی دولتی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند و ۴ نفر از آنان به دليل انفجار مين، سقوط بهمن، و سرمای شديد جان خود را از دست داده اند.

اين گزارش اضافه کرده است: در ميان ۷۶ نفری که مجروح شده اند، هشت نفر به علت انفجار مين و بقيه توسط ماموران امنيتی مرزی زخمی شده اند. اين اعداد فقط افرادی را در بر می گيرند که کمپين توانسته هويت و مشخصات پرونده های آنان را مستقلا و يا از طريق منابع مطمئن محلی تاييد کند. ممکن است موارد بسيار بيشتری نيز وجود داشته باشند؛ اما به دليل انزوای جغرافيايی و اقتصادی کولبران، ممکن است کلیۀ موارد گزارش نشده باشد.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است فورا در خصوص موارد متعدد قتل «کولبران» توسط نيروهای امنيتی در استانهای شمال غربی آذربايجان، کردستان، و کرمانشاه تحقيق کند و افرادی که چنين اقدامات غير قانونی و خشونت باری را انجام داده اند را پاسخگو کند.

اين نهاد حقوق بشری همچنين گفته است: حکومت ايران بايد مقررات امنيت مرزهايش و افزايش روزافزون استفاده از خشونت مرگبار را بررسی کند و سياست های روشنی را برای توقف قتل های غير قانونی و غيرضروری اتخاذ کند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران می گويد، استفاده از سلاح عليه اين افراد که بيکار و غيرمسلح اند، توجيه ناپذير و ناقض قوانين بين المللی است.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين حقوق بشر، در همين زمينه گفته است: «دولت ايران اساسا فقر را مجازات می کند. حمله به کولبرانی که ساکن برخی از فقيرترين مناطق ايران هستند، استفاده از خشونت مرگبار عليه مردمی است که به واسطۀ شرايط اقتصادی خويش به اين نوع فعاليت وادار شده اند.»

سخنگوی کمپین حقوق بشر افزوده است: علاوه بر اين، کشتن حيواناتی که برای کسب و کار اين افراد مورد استفاده قرار می گيرد نيز نوعی مجازات اين افراد بدون طی روند دادرسی محسوب ميشود.»

هادی قائمی اضافه کرد: «تعداد بالای کولبرانی که کشته شده اند نشان دهنده ضرورت و فوريت تغييرات سريع در سياست های دولت و توجه پايدار جامعۀ بين المللی به اين موضوع است.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates