16.05.2012

آی نقی آی نقی آی نقی

بادبان:

نقی تو رو قسم به شوخ طبعیت

به این بیرون از گود تو تبعید

به آلت بزرگ زندگانی

که پشت ما نشسته رو به تهدید

نقی تو رو به تو به طول و عرض تحریم

دلار رو به رشد و حس تحقیر

نقی تو رو به امام مقوایی

به طفل علی گوی توی رحم گیر

به درس فقه تو اتاق عمل بینی

به آقا و تسبیح و جا نماز چینی

نقی تو رو به انگشت شیث رضایی

به دینی که اوت شده و فوتبال دینی

آی نقی حالا که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی

تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی

آی نقی حالا که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی

تو ظهور کن که ما اماده تو کفنیم آی نقی

نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا

تو رو به لنگ های هوا شده و چاکرا

تو رو به سنگک و مرغ و گوشت و ماهی

سینه ی سیلیکونی و بکارت راه راه

نقی تو رو به ممه های گلشیفته

به ابروی نداشته که از ما ریخته

نقی تو رو به نژاد آریایی

به پلاکی که به گردن آویخته

نقی جون من تو رو به شوشول فرنود

سه هزار میلیارد زیر گنبد کبود

خلیج فارس و ارومیه هم قصه بود

راستی اسم رهبر جنبش سبز چی بود؟

آی نقی حالا که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی

تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی

آی نقی حالا که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی

تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی

آی نقی آی نقی آی نقی

آی نقی آی نقی آی نقی

به رحلت جان گوز امام امت

به سیاسیون فسیلی تو غربت

به بیوه های باکلاس پلاس دیسکو

به بحث های روشن فکری تو چت

به غیرت مرد های اون کاره

به زنان مدافع حقوق مرد

به انقلاب رنگی از تو تلویزیون

به سه درصد جمعیت کتاب خون

تو رو به شعار های آبکی و توخالی

نقی تو رو به این جماعت حالی به حالی

صبح زنده باد میگن و شب مرده باد

به قهرمونای قصه های خیالی

آی نقی حالا که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی

تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی

آی نقی حالا که مهدی خوابه ما تو رو صدا میزنیم آی نقی

تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی

آی نقی آی نقی آی نقی

آی نقی آی نقی آی نقی

واااااااااااااااااااااااااااااااااااااای نقی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates