17.05.2012

چنین بود ظهور نقی

یوتوب:

ظهور و رقص امام نقی در گرد هم آیی اعتراضی ایرانیان مقیم دانمارک در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در حمایت از شاهین نجفی و آزادی بیان

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates