19.05.2012

کیهان: صادق صبا چگونه به ایران سفر کرد؟!

فرارو: محمدرضا شجريان ملقب به «سياوش» در گفت وگو با مدير بهايي بي بي سي، دليل علاقه خود به خيام را -تلويحا- دين گريزي اين شاعر نيشابوري، بيان كرد!

صادق صبا مدير بهايي بي بي سي فارسي به همراه فرزند عباس كيارستمي، در قالب فيلمي مستند كوشيده است تصويري وارونه از شخصيت و شعر خيام ارائه دهد.

پس از اينكه شجريان علاقه خود به خيام را دين گريزي و بي اعتنايي شاعر ايراني به اهالي دين توصيف كرد، صبا نيز حكيم خيام را به عنوان يك فرد بي دين، پوچ گرا و اهل تمنيات نفساني و زميني هدف ستايش قرار داد.

تحريف شخصيت و شعر خيام در حالي است كه اين شاعر بلندآوازه، در اشعار نغز خود بر بي اعتنايي دنيا نسبت به جهان عقبي صحه گذاشته است و عارفانه به تمنيات زميني و اندوه متاع دنيا داشتن مهر باطل زده است.

بي بي سي در مستند خود نه تنها منكر وجه عرفاني سروده هاي خيام شده، بلكه تلاش كرده است از اين شاعر دانشمند نمونه اي از فردي بي قيد و بي اعتنا به سياست بسازد.آنچه در مستند بي بي سي عجيب به نظر مي رسيد؛ حضور صادق صبا در ايران است!

دستگاه هاي امنيتي بايد پاسخ دهند اولا يك عنصر بهايي و نوكر رسمي دستگاه اطلاعاتي انگليس چگونه به راحتي در ايران- در تهران و نيشابور- حضور پيدا كرده است و دوم؛ چگونه اين فرد معاند با عناصري به ظاهر فرهنگي و رسانه اي، ارتباط برقرار كرده و اين ارتباط هم اينك برقرار است يا خير!گفتني است كيهان به زودي سلسله مطالبي را در خصوص اشتراكات ديدگاه حافظ لسان الغيب و حكيم خيام نيشابوري در صفحات ادب و هنر به چاپ مي رساند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates