24.05.2012

آهنگ محتسب – علیرضا عصار

بیچاره پروین اعتصامی یک قرن پیش درست دکانداران دینی را برای ما رو کرد ولی ملت ایران خواب بود و صد سال بعد به دام دکاندارن دینی افتاد!

لینک یوتوب

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates