22.06.2012

واکنش پگاه آهنگرانی به عملکرد نیروی انتظامی: اگر خواستیم در جشنی یا جشنواره‌ یی ظاهر شویم، مدل لباس‌هایمان را با ایشان چک می‌کنیم تا مستهجن نباشد

سپیده دم: “در یک مراسم سینمایی که فکر کنم جشنواره پلیس بود، معاونت اجتماعی ناجا که من هنوز ربطش را به سینما نفهمیده ام، رفت اون بالاپشت میکروفن و هر چه دلش خواست به اهالی سینما گفت: اهالی ای که این روزها هر کس از هر چی ناراحت می شه دو تا فحشهم به اونا می ده بلکه راهکاری برای مسائلش پیدا کنه و هر کس می خواد هر جایی ابراز وجود کنه دو تا هم تو سر سینما می زنه تا از مسابقه «اصلاح سینمای منحرف» عقب نیفته
جالب اینکه این حرف ها در حضور مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران و مسوولان و هنرمندان سینمایی بیان می شد و انگار که آقایان را دعوت کرده بودند تا قدری در زمینه های فرهنگی ارشادشان کنند
ما تا حالافکر می کردیم که اگر بنا به ارشاد باشد اینها باید بروند پشت میکروفن که خودشان از تبار فرهنگ و ارشادند، ولی احتمالافکر کردند که اگر اینجوری باشه که هر کسی کار خودشو بکنه خیلی کسل کننده می شه و ممکنه میهمان ها حوصلشون سر بره. به همین خاطر آقای معاونت اجتماعی ناجا، برای تنوع هم که شده تا توانستند دوستان را آنچنان نواختند که کم از چوب و فلک نداشت ولی فکر می کنید عکس العمل جنابان در مقابل این توهین ها، تحقیر ها و تعیین تکلیف ها چه بود؟ لبخند. بله لبخند.
البته لبخندهای متفاوت. لبخند هوشمندانه آقای نظارت و ارزشیابی، مشارالیه که تخصص شان هم ارزشیابی است از نکات مثبت حرف های معاونت اجتماعی ناجا تشکر کردند و نکات احتمالامنفی اش را هم به سبیل مبارک کشیدند و دم برنیاوردند و این دیگر آخر تدبیر و درایت شان بود.آدم فکر می کند این چه کاریست که یک دستگاه عریض و طویل ارشاد با کلی کارمند و حقوق بگیر و ناظر و ارزشیاب و ارباب رجوع نمک نشناس راه انداخته ایم. خوب اسراف است دیگر. اگر مساله بستن و تعطیل کردن و پلمب کردن است که نیروی انتظامی برای این کار بسیار مجرب تر و کارآمدتر است.
کتاب ها را بفرستیم معاونت اجتماعی ناجا تایید کنند، فیلمنامه ها را هم بدهیم همان ها بخوانند و مجوز نمایش هم از همان جا بگیریم. برای کارهای جزیی تر هم به نظر می رسد به اندازه کافی وقت و نیرو داشته باشند.
ما هم اگر خواستیم در جشنی یا جشنواره یی ظاهر شویم، مدل لباس هایمان را با ایشان چک می کنیم تا مستهجن نباشد. البته اگر تا آن موقع جز جشنواره پلیس جشنواره یی دایر باقی مانده باشد.”
منبع: روزنامه اعتماد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates