25.06.2012

در باغ سفارت انگلیس پارتی می گیرند!

بازتاب: یک منبع آگاه از برگزاری مراسم و مهمانی‌های پرسرو صدا در باغ سفارت انگلیس در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع آگاه گفت: اخیراً باغ سفارت انگلیس با برگزاری میهمانی‌های پر سر و صدا و پارتی آسایش را از ساکنان این منطقه گرفته است. وی گفت: این باغ با گردهم آوردن افراد اقدام به برگزاری میهمانی‌هایی می‌کند که در منازل اطراف سر و صدای آنها شنیده می‌شود. وی گفت بسیاری از ساکنان محلی مجبور هستند تا پنجره‌های خود را ببندند تا از سرو صدای ایجاد شده در این باغ در امان بمانند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates