26.06.2012

شرط دولت هند برای واردات نفت از ايران

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که دولت هند به پالايشگاههای دولتی اجازه واردات نفت از ايران به شرط حمل نفت با کشتيهای ايرانی و بيمه نامه خود ايران را صادر کرده است.

خبرگزاری رويترز روز دوشنبه، ۵ تير، گزارش داد که مقامات صنعتی و دولتی هند گفته اند که دولت هند اجازه داده است روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت توسط بخش دولتی از ايران خريده شود.

هند، دومين مشتری بزرگ نفت ايران، بخاطر کاهش ۲۰ درصدی واردات نفت ايران موفق به کسب معافيت از تحريمهای امريکا شده است، تحريمهايی که بانک مرکزی ايران را هدف قرار داده و بعد از سه روز، ۲۸ ژوئن، به اجرا گذاشته خواهد شد. طبق اين دور از تحريمها شرکتهای معامله کننده با بانک مرکزی ايران که وظيفه انتقالات مالی پول صادراتی نفت ايران را برعهده دارد، از دسترسی به سيستم مالی امريکا محروم خواهند شد.

بر اساس تحريمهای جديد اتحاديه اروپا عليه ايران که پنج روز ديگر، اول ژوئيه به اجرا گذاشته خواهد شد، علاوه بر قطع واردات نفت کشورهای عضو اتحاديه از ايران، ارائه بيمه نامه و بيمه مجدد (بيمه اتکايی) برای نفتکشهای حامل نفت ايران متوقف خواهد شد. هم اکنون ۹۰ درصد از خدمات بيمه ای نفتکشهای جهان توسط کلوبهای «حفاظت و تضمين خسارت» اروپايی انجام می شود، موضوعی که مشتريان آسيايی نفت ايران را دچار مشکل کرده است.

بيمه کلوبهای حفاظت و تضمين خسارت، حوادث احتمالی جانی و زيست محيطی را تحت پوشش قرار می دهد.

اين گزارش می گويد که در ميان ديگر مشتريان عمده آسيايی نفت ايران، دولت ژاپن بودجه ای برای بيمه نفتکشهای حامل نفت ايران تصويب کرده، چين از ايران خواسته است که خود بار مسئوليت صادرت و حمل نفت ايران به اين کشور را به دوش بکشد و کره جنوبی از اول ژوئيه واردات نفت از ايران را قطع خواهد کرد.

يک مقام رسمی وزارت حمل و نقل دريايی هند به رويترز گفته است که شرکتهای دولتی هند اجازه يافته اند تا بر پايه تقبل شرايط معامله « ارزش ، بيمه و کرايه حمل تا مقصد» (سی آی اف) طرف ايرانی، از اين کشور نفت وارد کنند.

طبق قرارداد «سی آی اف» مسئوليت حمل و بيمه کالا با فروشنده است.

برخلاف شرکتهای خصوصی، شرکتهای دولتی هند ملزم هستند که برای عقد قرارداد واردات کالا بر پايه شرايط «سی آی اف» از دولت هند اجازه رسمی بگيرند، چرا که شرکتهای دولتی هند ملزم هستند که تحت شرايط « تحويل بر روی عرشه» (اف او بی) يعنی تقبل هزينه حمل و بيمه توسط شرکتهای بيمه و کشتی رانی هند، از ايران نفت بخرند.

در قرارداد تحويل کالا بر روی عرشه کشتی در منبع، هزينه عقد قرارداد حمل از بندر تحويل و بيمه و بازرسی با خريدار است.

هند در نظر دارد که برای سال مالی جاری که از اول آوريل شروع شده است، روزانه ۳۱۰ هزار بشکه نفت از ايران بخرد. تنها يک شرکت خصوصی، پالايشگاه عصار هند روزانه تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت از ايران خواهد خريد و بقيه شرکتهای هندی وارد کننده نفت ايران مجبور هستند که خريد نفت ايران را توسط خود کشتی های ايران و پوشش بيمه ای داخلی ايران، انجام دهند، به عبارتی قبول مسئوليت خدمات حمل و بيمه توسط شرکت ملی تانکر ايران خواهد بود.

شرکتهای دولتی بيمه هند، خصوصا شرکت بيمه عمومی (جی آی سی) موافقت کرده اند که تا سقف ۵۰ ميليون دلار، از اول ماه ژوئيه نفتکشهای حامل نفت ايران را تحت پوشش بيمه ای قرار دهند، اما هنوز اجازه رسمی اين کار را نگرفته اند.

يک منبع آگاه به رويترز گفته است که وزارت حمل و نقل هند موافقت کرده است که به مدت شش ماه تا آغاز ارائه پوشش بيمه ای حفاظت، تضمين خسارت، بيمه بدنه و ماشين آلات کشتی توسط شرکت بيمه «جی آی سی» يا برداشته شدن تحريمهای امريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران، تحت شرايط «ارزش ، بيمه و کرايه حمل تا مقصد» از ايران نفت خريداری شود.

شرکت مانگالور و «ام آر پی ال» هم اکنون روی به بيمه و نفتکشهای ايرانی آورده اند، چرا که شرکتهای هندی از بيم تحريمها حاضر به درگير شدن در معاملات نفتی با ايران نيستند.

رويترز می گويد، هنوز معلوم نيست با توجه به اين نکته که ايران بخاطر کاهش صادرات نفت و انبار کردن حجم عظيمی از نفت فروخته نشده خود در تانکرها، آيا ظرفيت ناوگان نفتی مورد نياز برای تامين خدمات حمل نفت را خواهد داشت يا نه؟

بر اساس گزارش آژانس بين المللی انرژی، صادرات نفت ايران از ابتدای سال جاری ميلادی ۴۰ درصد کاهش يافته و ايران مجبور شده است که نفت فروخته نشده خود را در تانکرهای لنگرانداخته در خليج فارس ذخيره کند.

از طرفی، کشتی های نفتی ايران عموما از نوع ابرنفتکش و غول پيکر هستند که آبخور آنها برای بنادر هندی بسيار عميق و نامناسب است.

اين گزارش در خاتمه می نويسد که بخاطر مشکلات پيش آمده شرکت «آی او سی»، بزرگترين پالايشگاه هند برای ماه ژوئيه قصد واردات نفت از ايران را ندارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates