28.06.2012

حكم اعدام براي يك نماينده اسبق مجلس

فرارو: «ملت ما» نوشت:

حكم اعدام يكي از نمايندگان اسبق يك استان غربي كشور در مجلس شوراي اسلامي كه از مدتي پيش به جرم حمل و نگهداري مواد مخدر به اعدام محكوم شده بود، اخيرا براي اجرا به شعبه اجراي احكام رفته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates