02.08.2012

معلق شدن از کار به دلیل روزه گرفتن

قدس: جمهوری اسلامی نوشت:شورای محلی شهر “ژن ویه” در فرانسه،‌ چهار نفر از مربیان ورزشی یک کمپ تابستانی را به دلیل روزه گرفتن در هنگام انجام وظیفه، از کار معلق کرده است. شهردار شهر ژن ویه گفته است سرپیچی این مربیان از خوردن و آشامیدن برخلاف قراردادی است که با این افراد بسته شده است. شهردار روزه‌دار بودن این مربیان ورزش را برای ایمنی بچه‌ها در این کمپ خطرناک دانسته است!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates