05.08.2012

تفکیک جنسیتی در بیش از ٦٠ دانشگاه کشور؛ نزدیک به ٦٠٠ کدرشته دانشگاهی تک جنسیتی شد

داشنجونیوز: نتایج اولیه آزمون سراسری سال ٩١ در حالی اعلام شده است که دفترچه انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری حکایتگر اعمال گسترده تفکیک جنسیتی و سیاست های تبعیض آمیز در نحوه پذیرش داوطلبان دختر می باشد.
به گزارش دانشجونیوز، در سال جاری در بیش از ٦٠ دانشگاه کشور در برخی از رشته ها داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش خواهند شد که نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است.

سایت دانشجونیوز در گزارش حاضر به بررسی وضعیت تفکیک و تبعیض جنسیتی در رشته های متمرکز و روزانه دانشگاه های دولتی در کنکور سراسری سال ٩١ پرداخته است.

آمار تفکیک جنسیتی در کدرشته های دانشگاهی نشان می دهد که از هر ٦ کد رشته دانشگاهی بیش از ١ رشته به صورت تفکیک شده برای دانشجویان پسر یا دختر برگزار خواهد شد. به طور میانگین بیش از ١٧ درصد کدرشته های دانشگاهی در گروه های آموزشی مختلف تفکیک جنسیتی شده اند.

رقابت دانشگاه ها در تفکیک جنسیتی

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در حدود ٢٠ درصد، علوم انسانی بیش از ٣٠ درصد، علوم تجربی ١٠ درصد، هنر ٣٤ درصد و زبان های خارجی ٢۵ درصد کدرشته های دانشگاهی به صورت تفکیک شده برای دانشجویان پسر و دختر برگزار خواهد شد.

دانشگاه های اراک، اصفهان، بوعلی سینا همدان، بین المللی امام خمینی قزوین، لرستان، محقق اردبیلی، گلستان و علامه طباطبایی از دانشگاه هایی هستند که شمار زیادی از رشته های تحصیلی را به صورت تک جنسیتی برگزار می کنند.

در کنار دانشگاه های تک جنسیتی مثل الزهرا، دانشگاه چمران اهواز نیز در کلیه ٤٧ رشته دانشگاهی خود تفکیک جنسیتی بر قرار کرده است که با اعتراض گسترده داوطلبان مواجه شد. سازمان سنجش و وزارت علوم در اطلاعیه هایی اعلام کرده اند که در نحوه پذیرش داوطلبان تغییراتی ایجاد خواهند کرد.

در کنار تفکیک جنسیتی انجام شده در بسیاری از رشته های دانشگاهی نیز تبعیض جنسیتی علیه زنان به چشم می خورد. تبعیض در رشته های پرطرفدار دانشگاهی در حالی به چشم می خورد که در کنکور سراسری امسال ٦٠ درصد شرکت کنندگان را زنان و ٤٠ درصد مردان تشکیل می دهند.

از سال ١٣٨٤ با انتصابی شدن روسای دانشگاه های کشور توسط مسئولان وزارت علوم، انحلال تشکل های منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان معترض، همکاری دانشگاه ها با نهادهای امنیتی و پیشبرد طرح اسلامی سازی دانشگاه های کشور با تک جنسیتی کردن رشته های دانشگاهی و تبعیض در پذیرش دانشجویان به بخشی از سیاست های دانشگاه های کشور تبدیل شده است.

سال گذشته نیز دانشجونیوز گزارشی از تفکیک جنسیتی در بیش از ٤٠ دانشگاه کشور در رشته های مختلف دانشگاهی تهیه کرده بود که در این لینک قابل مشاهده است.

گزارش تفصیلی «تفکیک و تبعیض جنسیتی» در  سال ١٣٩١ در بیش از ٦٠ دانشگاه کشور در کنار جداول آماری که به بررسی تعداد کدرشته های «تفکیک شده» در هر دانشگاه می پردازد، در ادامه آمده است:

 • دانشگاه اراک: در گروه آزمایشی علوم انسانی در 5  رشته تحصیلی از مجموع  6 رشته ارائه شده، تفکیک جنسیتی صورت گرفته است.  در رشته روانشناسی عمومی تنها داوطلبان زن و در رشته های زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی و الهیات و معارف اسلامی دانشجویان زن و مرد در دو نیمسال مختلف پذیرش خواهند شد. علاوه بر این در رشته علوم تربیتی نیز تنها داوطلبان مرد پذیرش می شوند.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تنها در یک رشته، مهندسی کشاورزی آب، به صورت مشترک دانشجوی پسر و دختر می پذیرد. در رشته های ریاضیات و کاربردها، فیزیک و مهندسی برق دانشجویان دختر و پسر را در دو نیسمال متفاوت تحصیلی پذیرش می کند. در رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی نیز تنها داوطلبان پسر جذب می شوند.

در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های شیمی محض و زیست شناسی علوم جانوری تنها دانشجوی پسر پذیرش می کند. علاوه بر این در رشته های کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان، مهندسی منابع طبیعی و زیست شناسی علوم گیاهی فقط داوطلبان زن پذیرفته خواهند شد.

در گروه آزمایشی هنر دانشگاه اراک در رشته مترجمی زبان انگلیسی تنها داوطلب زن و در رشته زبان وادبیات انگلیسی تنها داوطلب مرد می پذیرد.

 • دانشگاه ارومیه: در گروه آزمایشی  علوم تجربی در رشته دامپزشکی 24 داوطلب مرد در مقابل 16 تن از زنان پذیرش خواهند شد.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی معدن و مکانیک ماشین های کشاورزی تنها داوطلبان مرد انتخاب خواهند شد. در رشته مهندسی عمران در اموزشکده فنی خوی هم 40 دانشجوی مرد در مقابل تنها 20 دانشجوی زن پذیرفته می شود.* رشته مامایی در ٤٠ دانشگاه علوم پزشکی کشور تنها به دانشجویان دختر اختصاص دارد

 • دانشگاه اصفهان: در گروه آزمایشی علوم انسانی تنها دو رشته حقوق و روانشناسی بالینی از 21 رشته تحصیلی ارائه شده، از تفکیک جنسیتی دور مانده اند.

در رشته های تاریخ، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی (آموزش کودکان استثنایی)، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی (گرایش های مختلف)، فلسفه، زبان شناسی، الهیات و معارف اسلامی و کتابداری و اطلاع رسانی تنها داوطلبان زن پذیرش خواهند شد. در رشته های علوم سیاسی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی نیز تنها مردان مجاز به انتخاب رشته می باشند.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های امار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، شیمی کاربردی و کتابداری واطلاع رسانی تنها از میان دختران دانشجو می پذیرد.   در رشته های مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی عمران، مهندسی عمران نقشه برداری، مهندسی مکانیک، مهندسی راه آهن، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیرت دولتی و مدیریت صنعتی نیز تنها داوطلبان پسر مجاز به انتخاب رشته هستند.

در گروه آزمایشی علوم تجربی رشته های شیمی، زیست شناسی علوم جانوری و گیاهی، شیمی کاربردی و کتابداری و اطلاع رسانی را به دانشجویان دختر مختص کرده است و در رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی فقط دانشجوی پسر جذب می کند.

در گروه آزمایشی زبان های خارجی در رشته زبان فرانسه و زبان و ادبیات انگلیسی تنها دانشجویان دختر و در رشته مترجمی زبان انگلیسی تنها داوطلبان پسر مجاز به انتخاب رشته هستند.

 • دانشگاه الزهرا: به شکل تک جنسیتی در کلیه گروه های آموزشی اقدام به پذیرش داوطلبان دختر میکند.
 • دانشگاه ایلام: در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی فقط داوطلب مرد جذب می کند.
 • دانشگاه بوعلی سینا همدان: در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته حسابداری تنها اقدام به پذیرش 30 تن از دانشجویان دختر می کند. در دانشکده مدیریت و حسابداری رزن وابسته به این دانشگاه نیز 70 نفر داوطلب مرد پذیرش خواهند شد.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته مهندسی صنایع در اموزشکده فنی تویسرکان،  مهندسی عمران در اموزشکده فنی کبودراهنگ، مکانیک ماشین های کشاورزی و حسابداری در دانشکده رزن فقط دانشجوی پسر می پذیرد. در رشته مهندسی صنایع در مجتمع اموزش عالی نهاوند و حسابداری نیز تنها دختران مجاز به انتخاب رشته می باشند.

در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های مهندسی کشاورزی علوم دامی، زمین شناسی، حسابداری (در دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) فقط داوطلب مرد می پذیرد.  در رشته های مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی (دانشکده شهر بهار)، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی (مجتمع آموزش عالی نهاوند)، مهندسی تولیدات گیاهی (مجتمع اموزش عالی نهاوند) و حسابداری نیز تنها داوطلبان زن پذیرش می شوند.

درگروه آزمایشی هنر دانشگاه بوعلی سینا همدان در رشته باستان شناسی تنها دانشجوی مرد پذیرش می کند.

درگروه آزمایشی زبان های خارجی در رشته زبان فرانسه تنها داوطلب زن جذب می کند.

 • دانشگاه بیرجند: درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی فقط مردان مجاز به انتخاب رشته می باشند.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی معدن، کاردان فنی برق و کاردانی تکنولوژی ابیاری فقط دانشجوی مرد می پذیرد.  در رشته های مهندسی عمران، مکانیک و کشاورزی نیز به ازای 9 نفر داوطلب زن، 21 نفر از داوطلبان مرد در هریک از رشته ها پذیرفته خواهند شد.

 • دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین: درگروه آزمایشی علوم انسانی در کلیه رشته ها (14 رشته) و گرایش های ارائه شده اقدام به تفکیک جنسیتی دانشجویان کرده است.

بر این اساس در رشته های تاریخ، روانشناسی، زبان و ادبیات عربی، فلسفه، فقه و حقوق اسلامی، علوم قران و حدیث، الهیات و معارف اسلامی (در همه گرایش ها)، مترجمی زبان عربی و حسابداری تنها داوطلبان زن پذیرش می شوند. در رشته های حقوق، زبان و ادبیات فارسی، علوم سیاسی و مدیریت صنعتی نیز تنها دانشجویان پسر پذیرش خواهند شد.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته امار و کاربردها، مهندسی برق گرایش مخابرات، مهندسی مواد سرامیکی و حسابداری فقط داوطلب زن می پذیرد. رشته های مهندسی برق گرایش کنترل، شهرسازی، مهندسی معدن، مهندسی مکانیک، معماری، مهندسی مواد متالورژی و مدیریت صنعتی نیز به مردان اختصاص یافته است.

درگروه آزمایشی علوم تجربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین فقط داوطلبان زن را در رشته های مهندسی فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی و حسابداری می پذیرد. در رشته های زمین شناسی و مدیریت صنعتی نیز تنها مردان مجاز به انتخاب رشته هستند.

درگروه آزمایشی هنر در رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی تنها دانشجوی مرد می پذیرد.

درگروه آزمایشی زبان های خارجی در رشته مترجمی زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی تنها داوطلب مرد می پذیرد.

 • دانشگاه تبریز: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در بسیاری از رشته های پرطرفدار میزان جذب دانشجویان دختر کمتر از پسران می باشد. در رشته مهندسی برق 9 داوطلب زن در مقابل 21 داوطلب مرد، مهندسی صنایع 15 زن به 23 مرد، مهندسی عمران 17 زن به 40 مرد، مهندسی مکانیک 31 زن به 80 مرد و … پذیرش خواهند شد.
 • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی برق، عمران، مکانیک و مواد در گرایش های مختلف فقط داوطلب مرد می پذیرد.

درگروه آزمایشی علوم تجربی نیز در رشته مهندسی منابع طبیعی (مهندسی چوب کاغذ) فقط مردان پذیرش می شوند.

 • دانشگاه تهران: درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مهندسی منابع طبیعی، جنگلداری (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در کرج) تنها دانشجوی مرد می پذیرد.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تنها در رشته مهندسی معدن داوطلبان مرد را می پذیرد.

 • دانشگاه خلیج فارس بوشهر: درگروه آزمایشی علوم انسانی در رشته های تاریخ و کتابداری و اطلاع رسانی فقط داوطلبان زن پذیرش خواهند شد.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی دریا،  مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر (در دانشکده جم) و مهندسی مکانیک فقط مرد می پذیرد. در رشته ای مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، کتابداری و اطلاع رسانی نیز تنها دختران مجاز به انتخاب رشته هستند.

درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی فقط زنان مجاز به انتخاب رشته هستند.

 • دانشگاه خوارزمی تهران: درگروه آزمایشی علوم انسانی در رشته های ادبیات داستانی، تاریخ، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی، علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی تنها داوطلبان زن را پذیرش می نماید.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته ریاضیات و کاربردها و شیمی فقط داوطلب زن جذب می کند. در رشته مهندسی عمران نیز فقط مردان حق انتخاب دارند.

درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های شیمی محض، شیمی کاربردی، زیست شناسی و زمین شناسی فقط زنان مجاز به انتخاب رشته هستند. (محل تحصیل کرج)

 • دانشگاه دخترانه حضرت معصومه-قم: درگروه آزمایشی علوم انسانی فقط داوطلبان زن را در سه رشته حقوق، حسابداری و مدیریت بازرگانی جذب می کند. در سایر گروه های آزمایشی نیز تنها زنان مجاز به انتخاب رشته هستند.
 • دانشگاه دریانوردی و علوم دریای چابهار: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تنها به انتخاب داوطلبان مرد در رشته های مخابرات و الکترونیک دریا می پردازد.
 • دانشگاه رازی کرمانشاه: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به ارائه رشته مهندسی صنایع در دانشکده اسلام اباد غرب و مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی مختص داوطلبان پسر می پردازد.

درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های دامپزشکی، مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی، علوم دامی و مهندسی منابع طبیعی جنگلداری تبعیض به نفع پسران وجود دارد. به گونه ای که در مجموع این رشته ها تنها 34 دانشجوی زن در مقابل 101 دانشجوی مرد پذیرش خواهند شد.

 • دانشگاه زابل: در رشته های زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری داوطلبان دختر و پسر را در دو نیمسال مختلف تحصیلی به شکل تفکیک شده پذیرش می کند.
 • دانشگاه زنجان: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی داوطلبان مرد بیشتری را در رشته های پرطرفدار نسبت به دختران جذب می کند. نسبت تعداد داوطلبان دختر به پسر در رشته مهندسی برق 25 به 55، مهندسی شیمی 20 به 30، مهندسی عمران 20 به 40، مهندسی معدن 3 به 12 و معماری 10 به 20 می باشد.
 • دانشگاه سمنان: درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مهندسی منابع طبیعی، مراتع و ابخیز داری فقط مردان مجاز به انتخاب رشته هستند. ( واقع در مهدی شهر)
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته های مهندسی معدن و مواد متالورژی صنعتی به دانشجویان پسر اختصاص دارد.

درگروه آزمایشی هنر  در رشته های صنایع دستی، کارشناسی فرش و مرمت و احیای بناهای تاریخی تنها داوطلب مرد می پذیرد.

 • دانشگاه شاهرود: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته مهندسی معدن 14 داوطلب زن در مقابل  36 داوطلب مرد پذیرش می شوند.
 • دانشگاه شهرکرد: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نسبت ظرفیت پذیرش دختران به پسران در رشته مهندسی کشاورزی در مجموع دو گرایش 20 به 46 است.
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان: درگروه آزمایشی علوم انسانی تنها در رشته کتابداری و اطلاع رسانی اقدام به پذیرش تک جنسیتی داوطلبان زن می کند.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز در رشته های معدن و مکانیک ماشین کشاورزی تنها داوطلب مرد می پذیرد.
درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته زمین شناسی فقط مردان و در کتابداری و اطلاع رسانی تنها زنان مجاز به انتخاب رشته هستند.

 • دانشگاه شهید بهشتی تهران: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته هایی مانند ریاضیات و کاربردها، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر تعداد دانشجوی پسر بیشتری و در رشته هایی چون معماری، حسابداری و مدیریت بازرگانی دانشجوی زن بیشتری پذیرش خواهد شد.
 • دانشگاه شهید چمران اهواز: درگروه آزمایشی علوم انسانی در تمامی رشته ها تفکیک جنسیتی صورت گرفته است.

در رشته های تاریخ، راهنمایی و مشاوره، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی)، علوم تربیتی، الهیات و روانشناسی تنها دختران مجاز به انتخاب رشته هستند. در رشته های حقوق، علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حسابداری، علوم اقتصادی، کتابداری و اطلاع رسانی و مدیریت بازرگانی نیز تنها داوطلبان پسر پذیرش خواهند شد.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در کلیه 19 رشته  ارائه شده تنها دانشجوی پسر و تنها در رشته علوم اقتصادی و اقتصاد نظری دانشجوی زن پذیرقته می شود.

درگروه آزمایشی علوم تجربی کلیه رشته ها به شکل تفکیک شده میان دانشجویان دختر و پسر برگزار خواهد شد.
در رشته های زیست شناسی سلولی مولکولی، زیست شناسی، روانشناسی بالینی و علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری فقط زنان مجاز به انتخاب رشته هستند. در رشته های دامپزشکی، مهندس کشاورزی گرایش های مختلف، زمین شناسی، حسابداری، روانشناسی صنعتی سازمانی، شیمی کاربردی، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی، کتابداری و مدیریت بازرگانی نیز تنها داوطلبان مرد پذیرش می شوند.
درگروه آزمایشی زبان های خارجی در رشته های زبان فرانسه و زبان وادبیات انگلیسی تنها داوطلبان زن و در رشته مترجمی زبان انگلیسی تنها مردان مجاز به انتخاب رشته هستند.

 • دانشگاه شیراز: درگروه آزمایشی علوم انسانی در هیچ یک از رشته ها تفکیک جنسیتی صورت نگرفته است، اما در تعداد داوطلبان دختر پذیرفته شده در مقایسه با ظرفیت پذیرش پسران تبعیض به چشم می خورد. در هفت رشته تحصیلی در این دانشگاه 248 داوطلب مرد در مقابل تنها 180 داوطلب زن پذیرش خواهند شد.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در مجموع 21 رشته ارائه شده 253 داوطلب زن و  341  داوطلب مرد پذیرش می شود.
درگروه آزمایشی علوم تجربی در برخی رشته ها تبعیض جنسیتی در تعداد جذب دانشجویان دختر به چشم می خورد. به طوری که در 23 رشته دانشگاهی 250 دانشجوی زن در مقابل 313 مرد  پذیرش خواهد شد.

 • دانشگاه صنعت اب و برق (شهید عباسپور): درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی اقدام به جذب50  داوطلب زن در مقابل 195 داوطلب مرد می نماید.
 • دانشگاه صنعت نفت: واقع درتهران تنها به پذیرش داوطلبان مرد در تمامی گروه های آموزشی اقدام می نماید.
 • دانشگاه صنعتی اصفهان: درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی و مهندسی منابع طبیعی، مرتع و ابخیز داری فقط داوطلب مرد می پذیرد. در مجموع همه رشته ها نیز 68 دانشجوی زن در مقابل 172 دانشجوی مرد پذیرش می شود.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز  در رشته های مهندسی معدن و کشاورزی فقط دانشجوی پسر می پذیرد. در رشته های مهندسی برق، شیمی، صنایع، کامپیوتر، فناوری اطلاعات و نساجی نیز تعداد 228 داوطلب مرد در برابر تنها 97  داوطلب زن پذیرش خواهند شد.

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی دریا کشتی سازی و مهندسی معدن تنها دانشجویان پسر را جذب می کند.

در رشته های پرطرفدار نیز نسبت پذیرش دانشجویان دختر به پسر ناعادلانه می باشد: مهندسی برق 30 به 70، مهندسی عمران 18 به 42، مهندسی کامپیوتر 15 به 35، مهندسی مکانیک 31 به 74، مهندسی مواد 19 به 31، مهندسی نفت 9 به 21 و مهندسی هوافضا 15 به 35.

 • دانشگاه صنعتی بیرجند: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی عمران و معدن تنها دانشجوی مرد می پذیرد.
 • دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی عمران و مکانیک فقط مردان مجاز به انتخاب رشته هستند. نسبت ظرفیت پذیرش دختران به پسران نیز در چندین رشته ناعادلانه است. به طور مثال در مهندسی برق سه نفر دختر در مقابل 13 نفر پسر جذب خواهند شد.

درگروه آزمایشی هنر نیز در رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی تنها داوطلب مرد می پذیرد.

دانشگاه خواجه نصیر: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تبعیض در تعداد ظرفیت پذیرش داوطلبان دختر و پسر به چشم می خورد. نسبت پذیرش دانشجویان دختر به پسر در رشته مهندسی برق  18 به 72، مهندسی صنایع 14 به 41، مهندسی عمران 22 به 73، مهندسی کامپیوتر 18 به 32، مهندسی مکانیک 17 به 93 و مهندسی مواد و هوافضا 6 به 24 است.

 • دانشگاه صنعتی سهند تبریز: در رشته های مهندسی معدن و مواد فقط داوطلب مرد می پذیرد.  در رشته مهندسی برق ظرفیت پذیرش دختران به پسران 21 به 49 و در مهندسی شیمی 25 به 75 می باشد.
 • دانشگاه صنعتی قم: فقط دانشجوی مرد می پذیرد.
 • دانشگاه صنعتی هویزه، سوسنگرد: فقط دانشجوی مرد می پذیرد.
 • دانشگاه علامه طباطبایی: که پیشتاز طرح اسلامی کردن دانشگاه های کشور می باشد، در برخی از رشته ها اقدام به پذیرش تک جنسیتی دانشجویان کرده است.

درگروه آزمایشی علوم انسانی در رشته های راهنمایی و مشاوره، علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، حسابداری، مدیریت صنعتی و مدیریت هتلداری تنها دانشجویان مرد پذیرش خواهند شد. در رشته های علوم تربیتی، علوم سیاسی، کتابداری و اطلاع رسانی نیز فقط داوطلبان زن حق انتخاب رشته را دارند.
درگروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی در رشته های حسابداری، مدیریت صنعتی و مدیریت هتلداری فقط دانشجوی پسر می پذیرد. در رشته کتابداری و اطلاع رسانی نیز تنها دختران حق انتخاب رشته دارند.
درگروه آزمایشی زبان های خارجی نیز رشته زبان اسپانیایی به داوطلبان زن اختصاص یافته است.

 • دانشگاه علم و صنعت: مهندسی خط و سازه های ریلی و مهندسی ماشین های ریلی فقط به داوطلبان مرد اختصاص یافته است. ظرفیت پذیرش دختران به پسران نیز در رشته مهندسی مواد در مجموع دو گرایش 10 به 40 ناعادلانه می باشد.
 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد داوطلبان دختر پذیرفته شده در رشته مهندسی کشاورزی در هر 4 گرایش 48 نفر می باشد در حالی که همین تعداد برای پسران 72 نفر است.

درگروه آزمایشی علوم تجربی نیز  اقدام به پذیرش 132 داوطلب زن در کلیه رشته ها در مقابل 198 داوطلب مرد خواهد کرد.

 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: درتمامی رشته ها تنها داوطلبان مرد پذیرش می شوند.
 • دانشگاه قم: درگروه آزمایشی علوم انسانی در رشته علوم اقتصادی فقط دانشجویان پسر را جذب خواهد کرد. در سایر رشته ها نیز تبعیض جنسیتی به نفع مردان به چشم می خورد به گونه ای که 370 داوطلب مرد در مقابل 270 داوطلب زن پذیرش خواهند شد.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی صنایع، عمران، مکانیک و علوم اقتصادی فقط دانشجوی مرد و در سایر رشته ها مانند مهندسی کامپیوتر نیز تعداد داوطلب مرد بیشتری پذیرش خواهد شد.
درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته علوم اقتصادی فقط داوطلب مرد می پذیرد. علاوه بر این در هفت رشته دانشگاهی نیز 205 دانشجوی پسر در مقابل 140 دانشجوی دختر پذیرش خواهد شد.

 • دانشگاه کاشان: درگروه آزمایشی علوم انسانی دارای یک واحد خواهران است که در رشته های حقوق، روانشناسی و زبان و ادبیات فارسی فقط دانشجویان زن را پذیرش می کند.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته مهندسی معدن تنها داوطلبان مرد پذیرش می شوند. در مجموعه دخترانه این دانشگاه نیز در رشته هایی مانند  مهندسی کامپیوتر فقط داوطلب زن حق انتخاب رشته دارد.

 • دانشگاه کردستان: در رشته هایی مانند مهندسی برق، صنایع و عمران تعداد بیشتری داوطلب مرد پذیرش خواهند شد.
 • دانشگاه کوثر بجنورد: مختص دانشجویان دختر است.
 • دانشگاه گلستان، گرگان: درگروه آزمایشی علوم انسانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری تنها داوطلب زن می پذیرد. در رشته ژئومورفولوژی نیز تنها مردان حق انتخاب رشته را دارند. در این دانشگاه کلیه رشته ها به شکلی تفکیک شده میان دختران و پسران برگزار می شود.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های امار و کاربردها، فیزیک، مهندسی برق گرایش کنترل و همچنین مهندسی عمران (در واحد علی اباد کتول) تنها داوطلب مرد پذیرفته می شود. در رشته مهندسی عمران نیز تنها دختران پذیرفته می شوند.
درگروه آزمایشی علوم تجربی در سه گرایش مختلف رشته زیست شناسی تنها داوطلبان زن و در رشته زمین شنای تنها مردان را جذب می کند.
درگروه آزمایشی زبان های خارجی نیز در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تنها داوطلبان زن می پذیرد.

 • دانشگاه لرستان، خرم آباد: درگروه آزمایشی علوم انسانی کلیه رشته ها را به شکلی تفکیک شده تنها برای دانشجویان دختر یا پسر برگزار می کند. رشته های روانشناسی، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی، الهیات و معارف اسلامی در دو نیمسال مختلف (نیمسال اول مرد و نیمسال دوم زن) به شکلی تفکیکی برگزار خواهد شد. در رشته های ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی و حسابداری نیز تنها مردان حق انتخاب رشته را دارند.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته هایی مانند امار و کاربردها ومهندسی کامپیوتر تنها دختران قادر به انتخاب رشته هستند. در رشته های ریاضیات و کاربردها، مهندسی برق، عمران، معدن و رشته حسابداری نیز تنها پسران پذیرفته می شوند.
درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های دامپزشکی، مهندسی کشاورزی در گرایش های مختلف، مهندسی منابع طبیعی ، زیست شناسی علوم جانوری ، زمین شناسی و حسابداری تنها دانشجوی مرد می پذیرد. در رشته های شیمی محض و زیست شناسی علوم گیاهی نیز تنها زنان مجاز به انتخاب رشته هستند. در رشته های علوم اقتصادی و مدیریت بازرگانی نیز دانشجویان دختر و پسر در دو نیمسال مختلف به شکلی تفکیک شده پذیرش خواهند شد.
درگروه آزمایشی زبان های خارجی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشجویان دختر و پسر را تفکیک شده در دو نیمسال متفاوت می پذیرد.

 • دانشگاه مازندران، بابلسر: درگروه آزمایشی علوم تجربی رشته های زیست شناسی علوم جانوری و گیاهی و بهداشت مواد غذایی را به زنان اختصاص داده است. رشته بازرسی گوشت نیز تنها داوطلب مرد می پذیرد.
 • دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل: درگروه آزمایشی علوم انسانی رشته های دانشگاهی را به شکلی کاملا تفکیک شده برگزار خواهد کرد.

رشته های باستان شناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی و جهانگردی تنها برای مردان و رشته های الهیات، آب و هواشناسی و روانشناسی تنها برای زنان ارائه شده است. رشته های زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی نیز در دو نیسمال متفاوت برای پسران و دختران (نیمسال اول مرد و نیمسال دوم زن) برگزار می شود.
درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دانشجویان دختر و پسر در رشته های ریاضیات و کاربردها و معماری در دو نیمسال متقاوت جذب خواهند شد. در رشته های امار کاربردها، فیزیک نظری و هسته ای، مهندسی برق قدرت، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی گرایش های مختلف، مدیریت بازگانی و  جهانگردی تنها مردان مجاز به انتخاب رشته هستند. در رشته های شیمی کاربردی، مهندسی شیمی، برق الکترونیک ، فیزیک و علوم کامپیوتر نیز تنها داوطلبان زن پذیرفته می شوند.
درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های مهندسی فضای سبز، برخی گرایش های مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی، زیست شناسی، روانشناسی و شیمی تنها داوطلبان زن و در رشته های مهندی کشاورزی برخی گرایش ها، منابع طبیعی، مدیریت بازرگانی و جهانگردی و زیست شناسی داوطلبان مرد را پذیرش می کند.
درگروه آزمایشی هنر در رشته باستانشناسی تنها دانشجوی مرد پذیرش میکند.
درگروه آزمایشی زبان های خارجی دانشجویان دختر و پسر را در دو نیمسال مختلف در رشته آموزش زبان انگلیسی جذب می کند.

 • دانشگاه ملایر: درگروه آزمایشی علوم انسانی در رشته علوم تربتی فقط دانشجویان دختر را پذیرش می کند.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته مهندسی معماری تنها داوطلب زن و در رشته مهندسی مکانیک فقط داوطلب مرد می پذیرد.
درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته های مهندسی کشاورزی، علوم دامی و مهندسی منابع طبیعی، مراتع و ابخیزداری فقط مرد می پذیرد.

 • دانشگاه هرمزگان، بندرعباس: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته مهندسی کشاورزی – آب  (در دانشکده کشاورزی میناب) تنها دانشجوی مرد پذیرش می کند. در رشته های مهندسی برق، صنایع، عمران و مکانیک  نیز تعداد داوطلبان مردی که پذیرش می شوند بیشتر از زنان است.

درگروه آزمایشی علوم تجربی در رشته مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات فقط دانشجوی مرد می پذیرد. (دانشکده کشاروزی بناب)
دانشگاه هنر اسلامی: تنها دانشجوی زن جذب می کند.

 • دانشگاه هنر اسلامی تبریز: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی معماری و کارشناسی چند رسانه ای دانشجویان دختر و پسر را به شکلی تفکیک شده در دو نیمسال مختلف جذب می کند.

درگروه آزمایشی هنر در رشته هایی مانند کارشناسی فرش و مرمت آثار تاریخی،  دانشجویان دختر و پسر را در دو نیمسال مختلف به شکل تفکیک شده جذب میکند.

 • دانشگاه یاسوج: درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی پلیمر، کاردان عمران و مکانیک و شیمی کاربردی (در دانشکده نفت و گاز گچساران) فقط داوطلب مرد می پذیرد. در رشته هایی مانند مهندسی شیمی، عمران، مکانیک و مواد نیز تبعیض در تعداد پذیرش داوطلبان زن به چشم می خورد.

درگروه آزمایشی علوم تجربی رشته شیمی کاربردی را به شکلی تک جنسیتی پذیرش می کند. (در دانشکده نفت و گاز گچساران)

 • دانشگاه یزد: درگروه آزمایشی علوم انسانی در تمامی 15 رشته ارائه شده تبعیض جنسیتی به نفع مردان به چشم می خورد. به گونه ای که در مجموع در این دانشگاه  142  دانشجوی دختر و  213  دانشجوی پسر پذیرش خواهند شد.

درگروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در رشته های مهندسی عمران، مکانیک و مواد فقط دانشجوی مرد می پذیرد. در رشته مهندسی نساجی گرایش پوشاک نیز تنها داوطلبان زن مجاز به انتخاب رشته هستند. در رشته های مختلف نیز تعداد داوطلبان مرد بیشتری نسبت به زنان پذیرش می گردد. به طور مثال در رشته های معماری و شهرسازی 3 دختر در مقابل 11 پسر، مهندسی برق 12 دختر و 48 پسر و در مهندسی صنایع و تکنولوژی نساجی 5 دختر و 20 پسر پذیرش می شوند.

 • آموزشکده فنی نقشه برداری: در رشته کاردان فنی عمران در دو گرایش مختلف تنها داوطلبان زن یا مرد می پذیرد.
 • آموزشکده فنی اسفراین:در دو رشته کاردانی تنها دانشجوی پسر می پذیرد.
 • دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار: تنها داوطلبان زن را در دو رشته امار و ریاضی می پذیرد.
 • دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران( دکتر شریعتی): فقط داوطلبان زن را در چهار رشته مهندسی برق، کامپیوتر، معماری و حسابداری می پذیرد.
 • دانشکده فنی و مهندسی گرمسار : تنها دانشجویان پسر را جذب می کند.
 • دانشکده فنی و مهندسی گلبهار (خراسان رضوی): فقط دانشجوی مرد در دو رشته ارائه شده می پذیرد.
 • مرکز آموزش عالی شهرضا: در رشته مهندسی کامپیوتر تنها داوطلب مرد می پذیرد.
 • مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور: تنها دانشجوی مرد جذب میکند.
 • مرکز آموزش عالی استهبان: تنها دانشجوی مرد جذب میکند.
 • مرکز آموزش عالی لامرد: تنها دانشجوی مرد جذب میکند.
 • مرکز آموزش عالی کاشمر: تنها دانشجوی مرد جذب میکند.
 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر: تنها دانشجوی مرد جذب میکند.
 • دانشگاه شهید مطهری: در رشته روانشناسی تنها دانشجویان دختر را پذیرش می کند.
 • دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(وابسته به قوه قضائیه): در رشته علوم قضایی فقط دانشجوی مرد می پذیرد.
 • دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: تنها دانشجوی مرد جذب میکند.
 • دانشگاه علوم و معارف قران کریم: در شهرهای مختلف ایران بوده و تمامی رشته ها مانند تربیت معلم قران مجید و تفسیر قران مجید به شکل جداگانه برگزار می شود.
 • دانشگاه مذاهب اسلامی: تنها در رشته ادیان و مذاهب تفکیک صورت گرفته است و فقط دانشجوی مرد پذیرش می شود.
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: در یکی از قسمت های پذیرش دانشجویان رشته پزشکی، 21 نفر به داوطلبان مرد اختصاص یافته است.
 • دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله: در رشته مدیریت خدمات بهداشت درمانی و مهندسی بهداشت حرفه ای فقط داوطلبان مرد پذیرش می شوند. در مجموع رشته های ارائه شده  25 دوطلب زن در مقابل 90 داوطلب مرد پذیرفته خواهند شد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: در برخی رشته ها به تعداد اندکی تنها دانشجوی زن یا مرد پذیرش میشوند.
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: 5 نفر از ظرفیت رشته دندانپزشکی تنها به دانشجویان مرد اختصاص یافته است.
دانشگاه علوم پزشکی خلخال: در رشته پرستاری تنها 35 دانشجوی زن جذب می کند.
دانشگاه علوم پزشکی ارتش: در همه رشته ها مانند پزشکی و دندانپزشکی داوطلب مرد و تنها در رشته پرستاری دانشجوی زن پذیرش می نماید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates