22.08.2012

قبول مباحثه با آقای رضا پهلوی از جانب بهرام مشیری

خودنویس: بهرام مشیری که به‌خاطر نظراتش در خصوص ماهیت و عملکرد رژیم محمد رضا شاه پهلوی به‌کرات مورد حمله جمعی از سلطنت‌طلبان قرار گرفته است، در برنامه تلویزیون اندیشه، با کمال میل از ایده نشستن در کنار و مباحثه با آقای رضا پهلوی و گفتگو با ایشان استقبال کرد. حال باید دید که آقای رضا پهلوی از این فرصت تاریخی چگونه استقبال و استفاده می‌کند.

در این میان نکته‌ای که می‌تواند برای کشور ایران و ملت شریفش بیش از هر چیزی حائز اهمیت باشد، رخ دادن یک بحث جنجالی و چه بسا کم ارزش تلویزیونی بر سر مسائل گذشته نیست، که ملت شریف ایران ۳۳ سال است که شاهد اینگونه بحث‌های کسالت آور می‌باشد، بلکه نکته مهم دیدن بصیرت و حلم از جانب این دو شخصیت ایرانی است که اولا نشان بدهند که تا چه حد موقعیت و وضعیت خطرناک کنونی میهن‌مان ایران را دریافته‌اند، دوما، بتوانند که در راستای ایجاد یک حرکت و یک موج ملی جهت حفظ منافع ملی کشورمان، با نشان دادن رفتارهای مدرن و دمکراتیک و بدور از بدعت‌های حذف گرایانه مرسوم در این سه دهه سیاه، سرمشقی برای گفتمان‌های سازنده آتی بشوند و در این میان راه حل‌هایی هم در خصوص برون رفت هر چه سریع‌تر از وضعیت موجود و بستن پرانتز سیاه رژیم موسوم به جمهوری اسلامی به خدمت و پیشگاه ملت شریف ایران تقدیم کنند.

من و تمام ایرانیانی که منافع ملی ایران و ایرانی را اولین اولویت امروز میدانیم، بی صبرانه منتظردیدن عکس العمل جناب رضا پهلوی به این مسئله هستیم

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates