04.09.2012

تقلبی دیگر از رسانه میلی ضرغامی !

خزعلی:
در ادامه تلاش های تخریبی این رسانه ضد ملی، برای اثبات این که حجة الاسلام آرش هنرور روحانی نیست! عکس فردی دیگر را با لباس معمولی و کراوات مات کرده و مدعی می شود که این فرد آرش هنرور در آلمان است !

اولاً؛ آلمان رفتن و یا اقامت در آلمان عیب نیست! این که آلمان است، یکی از مراجع عظام دروصیتش نوشته بود که لندن خانه دوم ماست! همان سرزمین معروف به روباه پیر، همان جایی که همه امور را می گفتند: ” کار کار انگلیسی هاست!”

ثانیاً؛ کراوات زدن عیب نیست! و خیلی از روحانیون به فراخور مکان و زمان با لباس عادی می گردند!(مثل آیت الله مصباح یزدی در آمریکا)

ثالثاً این عکس آرش هنرور نیست! او فرد دیگری است، با نام دیگری، او را هم می شناسیم، باشگاه خبرنگاران ضرغامی از تشابه این دو سوء استفاده کرده است!

رابعاً؛ آرش در 11 سالگی به ایران برگشته است!

خامساً؛ این رسانه ضد ملی خیلی سخیف عمل می کند، حتی اگر می خواهید ما را تخریب کنید، بروید جنگ روانی یاد بگیرید، این بچه بازی ها را کنار بگذارید.

مهدی خزعلی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates