13.09.2012

خزانه داری آمریکا: کاهش 60 میلیارد دلاری در درآمدنفتی ایران

بازتاب امروز: معاون وزارت خزانه داری آمریکا می گوید افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران، باعث کاهش چشمگیر در صادرات نفت این کشور در یک سال گذشته شده است .

بنابر گزارش رویترز ،”کوهن” گفت: “تحریم ها باعث شده صادرات نفت ایران ظرف یک سال، از دو میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز به یک میلیون بشکه برسد .”

کوهن گفت :” چنین کاهشی در صادرات نفت باعث شده تا حکومت ایران ماهانه ۵ میلیارد دلار درآمد را از دست بدهد .

کوهن همچنین گفت تحریم ها دسترسی بانک های ایرانی به سیستم های مالی بین المللی را کاهش داده است .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates