22.09.2012

رويترز: حمله هکرهای ايرانی به سه بانک بزرگ آمريکا

رادیوفردا: افراد مطلع به خبرگزاری رويترز گفته اند که هکر های ايرانی طی يک سال گذشته چندين بار موسسه های «بانک آف آمريکا»، «جی پی مورگان چيس» و «سيتی گروپ» را هدف قرار داده اند.

به گزارش روز جمعه ۳۱ شهريورماه خبرگزاری رويترز، اين افراد اضافه کرده اند که اين حملات از اواخر سال ۲۰۱۱ آغاز شده و در سال جاری نيز ادامه داشته است . اين حملات به صورت اختلال در سرويس اينترنت و بالا بردن ترافيک وب سايت های اين بانک ها بوده است.

اين گزارش اضافه کرده است که هنوز مشخص نيست که در اين حملات آيا هکرها توانسته اند که اطلاعات و ديتا های اين بانک ها را به سرقت ببرند يا نه.

يک فرد مطلع به رويترز گفته است: اسناد و شواهد نشان می دهد که به دليل اجرای تحريم های اقتصادی عليه ايران توسط اين بانک ها ، هکر ها آنها را مورد هدف قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری رويترز اين افراد مطلع می گويند، حمله به سه بانک بزرگ آمريکا از داخل ايران صورت گرفته است ، ولی مشخص نيست که آيا دولت ايران در اين حملات دست داشته است يا اين که حمله کنندگان شهروندان عادی اين کشور هستند.

يکی از اين افراد مطلع در خصوص توانايی های سايبری ايران گفته است: «بيشتر مردم ايران را جدی نمی گرفتند. ولی حالا بسياری آنها را جدی می گيرند.»

مقام ها ی دولتی و اين سه بانک بزرگ آمريکا از اظهار نظر در خصوص اين حملات خودداری کرده اند.

در هفته جاری و به دنبال اختلال در سرويس دهی اينترنتی «بانک اف آمريکا» و «جی پی مورگان چيس»، يک نهاد مالی آمريکايی در هفته جاری نسبت به حملات سايبری به بانک ها و ب موسسه های بيمه هشدار داده بود.

شبکه خبری «ان بی سی» آمريکا روز پنجشنبه به نقل از مقام امنيت ملی آمريکا ايران را به دست داشتن در اين حملات متهم کرد.

اين گزارش می افزايد، «بانک اف آمريکا» و «جی پی مورگان چيس» برای تقويت سيستم امنيتی خود با مقام های پليس فدرال آمريکا«اف بی ای» و وزارت امنيت داخلی آمريکا مشورت کرده اند.

تنش بين آمريکا و کشورهای غربی با ايران بر سر برنامه هسته ای اين کشور طی سال اخير تشديد شده است. آمريکا و کشورهای غربی در اين مدت علاوه بر تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد، خود تحريم های يکجانبه ای عليه ايران اعمال کرده اند.

کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته ای است. ايران با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ايش صلح آميز و برای توليد انرژی برق است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates