01.10.2012

تایمز : ایران ده میلیارد دلار در اختیار بشار اسد گذاشته

من و تو: روزنامۀ تایمز در شمارۀ امروز خود نوشت که حکومت اسلامی ایران در پشتیبانی از رژیم بشار اسد ده میلیارد دلار کمک مالی به حکومت سوریه منتقل کرده است و این اقدام به بروز اختلافات شدید در رأس هرم قدرت اسلامی ایران منجر شده است.

نشریۀ تایمز در گزارشش افزوده است : هر چند حکومت اسلامی ایران با دشواری هایی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور روبرو است، اما، کمک های مالی اش به رژیم بشار اسد خاتمه نیافته است.

تایمز در گزارش خود به نقل از سرویس های اطلاعاتی غرب افزوده است که ادامۀ بحران در سوریه و ناتوانی بشار اسد در خاتمه دادن به جنگ داخلی در این کشور، اختلاف میان آیت الله خامنه ای و سردار قاسم سلیمانی، فرماندۀ نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و مسئول اصلی سرویس های اطلاعاتی سپاه در چهارده سال گذشته را تشدید کرده است.

نشریۀ تایمز به نقل از مقامات نظامی و سیاسی سوری که به صف مخالفان پیوسته اند، نوشته است که دولت ایران طی ماههای گذشته حقوق نیروهای دولتی رژیم بشار اسد را پرداخت کرده است و سلاح و دیگر پشتیبانی های لجستیکی در اختیار بشار اسد گذارده است.

یک مقام نظامی غرب به نشریۀ تایمز گفته است که قاسم سلیمانی به آیت الله خامنه ای قول داده بود که وضعیت سوریه را به حال قبل بازگرداند. اما، به نوشتۀ تایمز، نه فقط وضعیت سوریه به دورۀ پیش از بحران جاری بازنگشته، بلکه بن بست و گسترش خونریزی در این کشور باعث شده که حکومت ایران قوای نظامی و مالی خود را برای مقابله با مخالفان بشار اسد و خنثی کردن پشتیبانی عربستان، قطر و ترکیه از آنان وسیعاً در سوریه به کار بگیرد.

نشریۀ تایمز در گزارشش افزوده است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی راهبرد این کشور در سوریه را به پرسش گذاشته اند و اکنون نگرانند که بحران سوریه به ایران سرایت کند و در صورت علنی شدن کمک های هنگفت مالی تهران به بشار اسد مردم ناراضی ایران دلیل دیگری برای اعتراض نسبت به وضعیت شان در کشور بیابند.

تایمز یادآور شده است که پریروز علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران در تهران گفت که پیروزی بشار اسد بر مخالفانش، به منزلۀ پیروزی جمهوری اسلامی است. با این حال، تایمز می افزاید که حکومت ایران در تلاش است تا با اتخاذ راهبردی جدید باب گفتگو با مخالفان اسد از جمله اخوان المسلمین را بگشاید تا بتواند احتمالاً پس از سقوط بشار اسد موقعیت خود را در سوریه کاملاً از دست ندهد.

تایمز در پایان می نویسد که ادامۀ بحران و جنگ در سوریه فشارها بر قاسم سلیمانی را در قدرت اسلامی ایران افزایش داده است. تایمز از قاسم سلیمانی به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خامنه ای یاد کرده و افزوده است که برغم اختلافات، رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که فرماندۀ سپاه قدس بهتر می تواند در جهت تأمین منافع جمهوری اسلامی در نقش کنونی اش خدمت کند.

در روزهای گذشته سردار محمدعلی جعفری، فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، حضور نیروهای قدس در سوریه و پشتیبانی اقتصادی سپاه پاسداران از رژیم بشار اسد را تأئید و آن را افتخارآمیز توصیف کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates