09.10.2012

سوال از رئیس جمهور یکشنبه تقدیم مجلس می‌شود/ نمایندگان این بار رای می‌دهند

بازتاب: وی همچنین با بیان اینکه فشاری از سوی دولت برای پس گرفتن سوال از رئیس جمهور مطرح نیست، گفت: تا کنون نماینده‌ای امضای خود را در خصوص سوال از رئیس جمهور پس نگرفته است.

یکی از بانیان طرح سئوال ازرئیس جمهور در مجلس با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور یکشنبه هفته آینده تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد، گفت: براساس آیین نامه جدید سوال از رئیس جمهور نظر نمایندگان در خصوص سخنان رئیس جمهور به رای گذاشته خواهد شد.

محمد دامادی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه طرح سوال از رئیس جمهور یکشنبه هفته آینده تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود گفت: بعد از تقدیم طرح هیات رئیسه در خصوص اعلام وصول آن تصمیم می گیرد.

دامادی با تاکید بر اینکه آیین نامه سوال از رئیس جمهور اصلاح شده است، گفت: بر این اساس در جلسه سوال از رئیس جمهور نظر نمایندگان به رای گذاشته خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه فشاری از سوی دولت برای پس گرفتن سوال از رئیس جمهور مطرح نیست، گفت: تا کنون نماینده‌ای امضای خود را در خصوص سوال از رئیس جمهور پس نگرفته است.

نماینده ساری در مجلس خبر داد که روز گذشته یک امضا به این طرح ‌اضافه شد و هم اکنون تعداد امضاهای طرح به 94 رسیده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس محور سئوال از رئیس جمهور را در حوزه اقتصاد و نوسانات اخیر بازار ارز عنوان کرد.

سئوال از رئیس جمهور برای طرح در مجلس به 74 امضا نیاز دارد و طراحان سئوال قصد دارند این طرح را با بیش از 100 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند.

به گزارش مهر، در صورت به جریان افتادن این طرح محمود احمدی نژاد برای دومین بار برای پاسخ به سئوال نمایندگان در جلسه مجلس حاضر می شود. جلسه پیشین سئوال از رئیس جمهور که نخستین تجربه از این دست در کشور محسوب می شد ، اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت. در آن زمان طبق آیین نامه پیشین مجلس امکان رای گیری برای اعلام نظر نمایندگان پس از پاسخ های رئیس جمهور وجود نداشت .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates