18.10.2012

منصور ارباب سیر اتهام مشارکت در طرح ریزی ترور سفیر عربستان را پذیرفت

رادیوفردا: منصور ارباب سیر که سال گذشته با اتهام مشارکت در طرح ریزی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا مواجه شده بود، روز چهارشنبه اتهامات وارده را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، منصور ارباب سیر که ۵۷ سال دارد، قرار بود در ماه ژانویه، برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر شود.

آقای ارباب سیر، که تابعیت دوگانه ایرانی – آمریکایی دارد، پیشتر اتهامات وارده را رد کرده بود.
بنا بر اتهامات وارده او این ترور را قرار بود با هدایت نیروهای نظامی ایران انجام دهد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates