27.11.2012

تا وقتی بهترین دانشگاه مملکت را بدهند دست شما، وضع همین است

بازتاب امروز: در طول دو سال ریاست وی بر این دانشگاه، رکورد فرار مغزها از این دانشگاه به خارج شکسته شده، اما وی به جای این که زمینه ادامه تحصیل و اشتغال دانشجویان خود در داخل کشور را فراهم کند، در آرزوی برگزاری نماز جماعت در کرات آسمانی است

سخنان اخیر دکتر رضا روستا آزاد، رییس دانشگاه صنعتی شریف که یکی از رتبه های برتر فرار مغزها در جهان را به خود اختصاص داده است، موجب شگفتی جامعه دانشگاهی شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، رضا روستا آزاد، فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان که کارشناسی ارشد خود را در ترکیه گرفته و دکترایش را نیز در یکی از دانشگاه های کانادا سپری کرده است، شاید در رویا نیز تصور نمی کرد روزی رئیس بهترین دانشگاه ایران شود.

اما این امکان به لطف مواضع سیاسی و ارتباطات خاص روستا آزاد فراهم شد و در سال 1389 وی بر کرسی ریاست دانشگاه صنعتی شریف تکیه زد.

در طول دو سال گذشته که وی عهده دار ریاست این دانشگاه بوده است، رکورد فرار مغزها و مهاجرت نخبگان از این دانشگاه به خارج از کشور شکسته شده است، اما وی به جای اینکه به عنوان رییس دانشگاه زمینه ادامه تحصیل و اشتغال دانشجویان خود در داخل کشور را فراهم کند، در آرزوی برگزاری نماز جماعت در کرات آسمانی است.

البته رکوردشکنی فرار مغزها به عوامل متعددی ارتباط دارد، اما این نوع شیوه مدیریت که به سبک معجزه هزاره سوم از مدیریت کره زمین فراتر رفته و قصد دارد پا به کهکشان ها بگذارد، شبیه همان نگاهی است که شرایط کشور را به این روز رسانده است و به جای انجام وظایف خود، به دنبال حرف های شعاری و دهان پرکن است.

به گزارش مهر، روستا آزاد با اشاره به سوالی که از وی در خصوص بزرگترین آرزوهایش در هفته هوافضا پرسیده شد، خاطر نشان کرد: در پاسخ به این پرسش پاسخ دادم که از بزرگترین آرزوهای من برگزاری نماز جماعت در یکی از کرات آسمانی است. در این آرزو هم توسعه فناوری هست و هم توسعه معنویات.

بد نیست جناب روستا آزاد به جای صرف کردن هم خود برای تحقق بزرگترین آرزویش نگاهی به وضعیت اسف بار نخبگان در داخل کشور بیاندازد و گرهی از طوما رد هم پیچیده مشکلات جامعه دانشگاهی ایران بویژ] دانشگاه تحت ریاستش بازکند که قطعا ثواب آن از توهم برگزاری نماز جماعت در کرات آسمانی بیشتر است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates