07.12.2012

روش جدید کشتی های ایران برای رد گم کردن

من و تو: رویترز در خبری مفصل نوشت که کشتی های نفتکش جمهوری اسلامی ایران علائم نادرستی به سامانۀ ردیاب ماهواره ای ارسال می کنند و به نظر می رسد که هدف از این کار پنهان کردن اعزام کشتی های این کشور به دیگر نقاط جهان از جمله سوریه است که همانند جمهوری اسلامی ایران تحت فشار تحریم های بین المللی قرار دارد.

بر اساس قوانین بین المللی کشتی های نفتکش و باری باید هویت خود را به طور خودکار و به وسیلۀ ماهواره به کشتی های دیگر و کشورهای ساحلی که از آبهایشان عبور می کنند، اعلام کنند.

رویترز نوشته است که کشتی های ایران از یک ماه پیش مشخصات کشتی های دیگر را برای شناسایی خود اعلام می کنند، به طوری که هویت یک کشتی در دو یا چند جای مختلف به طور همزمان اعلام می شود.

رویترز افزوده است که در یک ماه گذشته دست کم سه کشتی نفتکش جمهوری اسلامی هویت کشتی سوری را که میان سوریه و لیبی و یا ترکیه در سفر بوده اعلام کرده است. دست بر قضا تمام این کشتی ها در تانزانیا به ثبت رسیده اند.

به بیان دیگر اگر یک کشتی باری محموله ای قانونی را نقل و انتقال می دهد، کشتی های دیگر با هویت مشابه می توانند درگیر فعالیت ها و مبادلات غیرقانونی باشند.

رویترز می افزاید، در اقدامی مشابه کشتی های سوری نیز از علائم و مشخصات کشتی های تجاری ایران استفاده می کنند و در این بین کشتی‌های ایران پرچم تانزانیا را حمل می کنند.

در نتیجۀ فشارهای آمریکا و اتحادیۀ اروپا دولت تانزانیا اعلام کرد که ثبت کشتی های ایران در تانزانیا به طور غیرقانونی صورت گرفته و اینکه به دستور دولت این کشور کلیه کشتی های ایران از فهرست کشتی های ثبت شده در تانزانیا حذف شده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates