20.12.2012

برادر حسین: نیک آهنگ مهره امنیتی نیست، باور کنید

بازتاب‌امروز: تهیه و ضبط فایل صوتی مربوط به مهدی هاشمی از جانب همکار متواری نشریات زنجیره ای و همکار سالیان طولانی متهم است. اصل این نوارها، مجددا اتهامات وارده به مهدی هاشمی را تأیید و تقویت می کند. اما سوال این است که اگر بشود نیک آهنگ کوثر را مهره نیروهای امنیتی معرفی کرد- حال آن که سوابق فعالیت وی خلاف این را ثابت می کند- چرا نشود برچسب مشابهی را به دست اندرکاران سایت مذکور زد که کار مهدی هاشمی را ساخته و تصریح کرده اند مبالغه ها و عدم صداقت نامبرده می تواند برای پدر هزینه ساز باشد.

باگذشت سه روز از انتشار گزارش بازتاب با عنوان مهدی هاشمی؛ تصویری که برادران ساختند و اکنون درمانده اند ، سرانجام روزنامه کیهان نیز همانند سایر سایتهای وابسته به مراکز و جریان های خاص، در ستون اخبار ویژه خود گزارشی مشروحی علیه سایت بازتاب منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حسین شربعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در حالیکه پیش از صدها بار در روزنامه تحت مدیریتش درباره فتنه و نقش مهدی هاشمی که از سوی محافل خاص به عنوان آقازاده فراری و شاه کلید فتنه مطرح بود، قلم فرسایی کرده بود، پس از بازگشت داوطلبانه مهدی هاشمی به ایران و رسیدگی به پرونده وی که موجب شد تبلیغات و سناریوهای تخیلی برادران درباره نقش او در حوادث پس از انتخابات پوچ از کار درآید، وی را در حد یکی از متهمین فتنه در کنار ده ها متهم دیگر خوانده است.

نکته ویژه ای که برادر حسین در این مطلب مطرح کرده، اصرار وی بر این است که نوارهای نیک آهنگ کوثر اصالت دارد و وی نیروی امینتی نیست.

این در حالی است که نیک آهنگ کوثر سالهاست به عنوان یکی از اعضای اپوزیسیون نظام در خارج از کشور فعالیت می کند و اگر وی مهره امنیتی و نفوذی نیست، آیا برادر حسین با وی ارتباط داشته که اصالت نوارها را تایید می کند و چرا به شدت مهره امنیتی بودن نیک آهنگ کوثر را انکار می کند؟

متن کامل خبر ویژه امروز کیهان علیه بازتاب به شرح زیر است:

یک سایت حامی فتنه گران از مهدی هاشمی خواست در مسیر شهرت طلبی، جلب توجه، مبالغه، و عدم صداقت تجدیدنظر کند تا بیش از این هزینه نتراشد.

این سایت که از هاشمی حمایت می کند، در آخرین نوع از حمایت هایش به نیک آهنگ کوثر همکار فراری نشریات زنجیره ای به خاطر انتشار نوار مکالماتش با مهدی هاشمی و لو رفتن برخی خیانت های نامبرده حمله کرده بود. با این حال سایت یاد شده در مطلبی می نویسد: مهدی هاشمی؛ تصویری که برادران ساختند و اکنون درمانده اند.

برادران، مهدی هاشمی را در حد آلکاپون فتنه بزرگ کردند [!؟] و فرض آنها این بود که مهدی هاشمی به ایران بازنگردد اما تصمیم وی و موافقت آیت الله هاشمی باعث شد تا او به کشور بازگردد. اما با آغاز مرحله تحقیقات از وی، برادران در موقعیتی دشوار قرار گرفتند، یا باید برای نقش مهدی هاشمی در فتنه، مدارک مستندی به قوه قضاییه ارائه می شد و یا از جریان تبلیغاتی خود عقب نشینی می کردند که به منزله بی اعتباری آنها در نظام و پاسخگویی شان نسبت به عملکرد سه سال اخیر بود. برادران به جای برگزیدن یکی از این دو راه، راه سومی را در پیش گرفتند و آن فرافکنی رسانه ای و ادامه دادن فعالیتهای تبلیغاتی بود.

این سایت می افزاید: اگر حتی 10 درصد اتهامات مطرح شده علیه مهدی هاشمی در رسانه های خاص مستند بود، وی باید صدها ساعت وقت صرف پاسخگویی به آنها می کرد. ظاهرا مجموع بازجویی های مهدی هاشمی در طول حدود هشتاد روز گذشته به 40 ساعت نمی رسد. یعنی به طور متوسط تنها نیم ساعت در طول 24 ساعت وی بازجویی گردیده است. عدم ارائه مدارک مستند به دستگاه قضایی، موجب شد ادامه بازداشت موقت مهدی هاشمی و نگهداری وی در زندان انفرادی برای بیشتر از سه ماه معقول نباشد و در این شرایط باز هم اصرار برادران برای ادامه کار تبلیغاتی، منجر به انتشار نوارهایی گردید تا به عنوان آخرین حربه فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

نویسنده آنگاه در راستای عادی سازی موضوع و فراری دادن متهم از 13 اتهام وارده می نویسد: اما واقعیت آن است که مهدی هاشمی تصویرشده توسط رسانه های برادران، ارتباط چندانی با مهدی هاشمی واقعی ندارد، وی نه تنها مغز متفکر و نظریه پرداز و برنامه ریز جریان گسترده حوادث پس از انتخابات نیست، بلکه سطح وی در میان ده چهره نخست معترضین نیز جای ندارد.

این سایت وابسته به جریان فتنه در عین حال اذعان کرد: البته مهدی هاشمی نیز باید در ادامه مسیر فعالیتهای خود تجدیدنظر جدی بکند، شهرت طلبی، مبالغه، جلب توجه و عدم صداقت می تواند هر انسانی را دچار لغزش کند. اما در مورد مهدی هاشمی، هزینه این لغزش به دلیل انتساب وی به آیت الله هاشمی رفسنجانی بیشتر خواهد بود و به همه جامعه خواهد رسید(!)

هرچند که گردانندگان سایت یاد شده کوشیده اند با کمرنگ کردن نقش مهدی هاشمی در فتنه گری سال 88 و بی اهمیت نمایاندن آن، بار اتهامات متهم را سبک و بازداشت وی را زیر سوال ببرند اما جا دارد بپرسیم منظور سایت آلوده به فتنه گران- و البته حق العمل کار!- از عبارت های «مبالغه» و «عدم صداقت» که «باید از سوی مهدشی هاشمی مورد تجدیدنظر واقع شود تا هزینه آن متوجه آیت الله هاشمی نشود» چیست؟ مبالغه در کدام نقش و عدم صداقت در کدام موضوع؟ مهدی هاشمی در مسیر «شهرت طلبی» دقیقا چه چیزهایی را لو داده است؟

نکته دوم این است که اتفاقا این فتنه گران و رسانه های وابسته به آنها بودند که کوشیدند با تبدیل مهدی هاشمی به تیتر و عکس یک، او را در حد آلکاپون جا بیندازند و چنین القا کنند که دستگاه قضایی در صورت بازگشت وی، منفعل خواهد شد. دست بر قضا و برخلاف ادعای سایت مورد بحث دستگاه قضایی برخورد عادی با این متهم داشت و پس از اینکه – به درخواست آقای هاشمی- به نامبرده اجازه داد در شب اول بازگشت از لندن به دیدار خانواده خود برود، او را فردای بازگشت به کشور برای انجام تحقیقات و بازجویی بازداشت کرد.

این شوک اول و مهم به حلقه های فتنه گر بود که پیش بینی این امر را نمی کردند و خیال می کردند مهدی هاشمی به اعتبار انتساب خود از تعقیب و مواخذه معاف می شود و بدین ترتیب ماجرا به بازسازی روحیه از هم پاشیده فتنه گران می انجامد. در عین حال متهم پس از هشتاد و چند روز به تشخیص دستگاه قضایی و سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی موقتا آزاد شد. میزان این وثیقه اتفاقا نشان می دهد از نگاه دستگاه قضایی و قاضی پرونده، پرونده جرایم متهم سنگین است و اسناد و مدارک و شواهد فراوانی هم که دلالت بر ارتکاب اتهامات انتسابی می کند، در دست است.

طبیعتا استدلال سستی است که ادعا شود چون از متهم بیش از 40 ساعت بازجویی نشده، بنابراین او تبرئه است! در ثانی، آیا گردانندگان این سایت، قاضی پرونده اند یا مهدی هاشمی در بازداشت آنها بوده که مدعی اند 40 ساعت بیشتر بازجویی نشده و بنابراین مدرکی برای اتهامات وی وجود ندارد؟! یعنی آنها مدعی اند برای نقض ادعای آنها، مهدی هاشمی باید بیش از 3 ماه را در بازداشت باشد؟! به عبارت دیگر، متهم چه مدت بازداشت یا بازجویی شود، نشانه مجرمیت اوست؟!

نکته دیگری که باید یادآوری کرد تهیه و ضبط فایل صوتی مربوط به مهدی هاشمی از جانب همکار متواری نشریات زنجیره ای و همکار سالیان طولانی متهم است. اصل این نوارها، مجددا اتهامات وارده به مهدی هاشمی را تأیید و تقویت می کند. اما سوال این است که اگر بشود نیک آهنگ کوثر را مهره نیروهای امنیتی معرفی کرد- حال آن که سوابق فعالیت وی خلاف این را ثابت می کند- چرا نشود برچسب مشابهی را به دست اندرکاران سایت مذکور زد که کار مهدی هاشمی را ساخته و تصریح کرده اند مبالغه ها و عدم صداقت نامبرده می تواند برای پدر هزینه ساز باشد.

و بالاخره باید تأکید کرد مهدی هاشمی نیز یک متهم در کنار ده ها متهم اصلی فتنه گری سال 88 و برخی سوءاستفاده های مالی پیش از آن است. او نه آن قدر بزرگ است که پنجه عدالت و قانون به او نرسد و نه آن قدر کوچک که به اتهاماتش رسیدگی نشود. محکمه و قانون آن قدر مقتدر هستند که او را براساس اسناد و مدارک و شواهد موجود محاکمه و مواخذه کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates