24.12.2012

عدم پرداخت حقوق بخشی از کارکنان کشوری ولشگری در غوغای گرانی

بازتاب امروز: گروهی از بینندگان با ارسال پیامهای از عدم پرداخت حقوق بخشی از کارکنان کشوری ولشگری تا سوم دیماه گلایه کرده اند.

به گزارش خبرنگار بازتاب، باتوجه به گرانی کمرشکن موجود در اقتصاد کشور، تاخیر در پرداخت حقوق این گروه از پرسنل موجب می شود تا آنها حتی در پرداخت هزینه های ضروری زندگی نظیر اجاره مسکن و خوراک حداقلی نیز دچار مشکل شوند.

این در حالیست که دولت برای هزینه های غیرضروری وتشریفاتی خود دچار مشکل نشده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates