26.12.2012

وام قرض الحسنه 100 میلیارد تومانی وزیر کار

خبرنامه خرداد: نماینده اردستان در مجلس موضوع سوال خود از وزیر کار را مربوط به ریخت و پاش های شدید در این وزارت خانه دانست. بخشایشی ادامه داده باید مشخص شود وزیر کار برای چه منظوری وام 100 میلیارد تومانی گرفته است؟ یا چگونه بر خلاف قوانین کشور 50 نفر بطور همزمان مدیر کل و دانشجو هستند؟ و یا پاداش های 50 میلیونی و 18 میلیونی به معاونان وزیر بر چه مبنایی پرداخت شده است؟!
وی همچنین از استخدام همسران، اقوام و آشنایان مسولان این وزارت بشدت انتقاد کرد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates