31.07.2007

پرز: احمدی نژاد ‘يک جوک باورنکردنی’ است

بی‌بی‌سی: شيمون پرز می گوید اقتصاد ايران ضعيف تر از آن است که بنظر می رسد و تحريم های شديد تاثير گذار خواهد بود
شيمون پرز رئيس جمهور جديد اسرائيل گفته است محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران ‘يک جوک باورنکردنی’ است.
وی که روز دوشنبه در گفتگو با راديو ملی آمريکا (ان پی آر) صحبت می کرد ايران را متهم به تلاش برای دستيابی به سلاح اتمی کرد.

شيمون پرز گفت: ‘او (محمود احمدی نژاد) ادعا می کند که فردی مذهبی است. برداشت من اين است که در چشمان او بمب اتم برتر از الله جای دارد.’

رئيس جمهور اسرائيل گفت رئيس جمهور ايران ‘بمب (اتم) را بيش از خدا در بهشت می پرستد.’

وی ایران را بزرگترین تهدید پیش روی اسرائیل خواند.

ايران همواره اعلام کرده که تنها بدنبال استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است.

اما شيمون پرز اين ادعای ايران را رد کرد و از جامعه جهانی خواستار ايجاد يک جبهه متحد برای جلوگيری از برنامه های اتمی اين کشور شد.

او از کره شمالی و ليبی بعنوان نمونه هايی ياد کرد که جامعه جهانی به کمک ديپلماسی و تحريم توانست برنامه سلاح های کشتار جمعی آنها را متوقف کند.

بسياری از تحليلگران نسبت به کارآيی تحريم های شورای امنيت عليه ايران که از سال پيش اعمال شده است ابراز ترديد کرده اند.

اما شيمون پرز گفت اقتصاد ايران ضعيف تر از آن است که بنظر می رسد و تحريم های شديد تاثير گذار خواهد بود.

او گفت: ‘نرخ بيکاری در ايران رقمی بين ۲۰ تا ۵۰ درصد است و نرخ تورم نيز بسيار بالاست.’

رئيس جمهور اسرائيل افزود: ‘بنابراين همه اين توجهات برای بمب است و مردم نمی توانند با بمب ارتزاق کنند و هزينه های زندگی خود را با توليد بمب و موشک تامين کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates