31.07.2007

گاردين : جنگ قدرت در ایران بر سر رياست مجلس خبرگان

پیک ایران: فردانيوز : انتخاب هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست مجلس خبرگان باعث افزایش نفوذ وی خواهد شد به نحوی که برخی ادعا می کنند آقای رفسنجانی از آن به عنوان سکوی پرش برای رسیدن به پست رهبری ایران استفاده خواهد کرد و وی به یاران خود گفته است که این پست را بصورت جمعی به همراه عده از افراد نخبه دینی – سیاسی اداره کند. گاردین ادعا می کند که مجلس خبرگان، در دوران ریاست آیت ا… مشکینی، اکثریت مردم رفتار این مجلس را بچه گانه می دانستند.
روزنامه گاردین در تحلیلی ادعا کرد که با رحلت یکی از ارشد ترین روحانیون ایرانی [ آیت ا… مشکینی، رییس مجلس خبرگان رهبری] جنگ قدرت در داخل ایران آغاز می شود!
به گزارش سرویس بین الملل «فردا» این روزنامه انگلیسی می نویسد: «فوت آیت ا… علی اکبر مشکینی بر اثر بیماری های خونی و ریوی احتمالا باعث افزایش نفوذ “هاشمی رفسنجانی”، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد. چنین به نظر می رسد که آقای رفسنجانی به عنوان یک عملگرای سنتی و محور نظام اسلامی فردی مطلوب برای جانشینی آیت ا… مشکینی، رییس مجلس 86 نفره خبرنگان باشد که وظیفه آن انتخاب و عزل رهبری عالی ایران است.»
گاردین اضافه می کند آقای رفسنجانی مطمئنا بوسیله آیت ا… مصباح یزی – روحانی محافظه کاری که به مرشد رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد مشهور است – به چالش کشیده شود.
رابرت تیت، خبرنگار گاردین در تهران اظهار می دارد: «آقای رفسنجانی پس از شسکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 از محمود احمدی نژاد، در انتخابات سال گذشته مجلس خبرگان اکثریت آرا را از آن خود کرد و یک “بازگشت سیاسی موفقیت آمیز” را تجربه کرد. حدود 75% اعضای این محلس به رفسنجانی وفادار اند و وی را مناسب ریاست این مجلس می بینند.»
عیسی سحرخیز در مصاحبه ای با این روزنامه در ادعایی عجیب گفت که سطوح عالی ایران مخالف این امر هستند.
گاردین ادعا می کند که مجلس خبرگان، در دوران ریاست آیت ا… مشکینی، اکثریت مردم رفتار این مجلس را بچه گانه می دانستند.
این روزنامه انگلیسی در آخر مدعی شد که انتخاب هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست مجلس خبرگان باعث افزایش نفوذ وی خواهد شد به نحوی که برخی ادعا می کنند آقای رفسنجانی از آن به عنوان سکوی پرش برای رسیدن به پست رهبری ایران استفاده خواهد کرد و وی به یاران خود گفته است که این پست را بصورت جمعی به همراه عده از افراد نخبه دینی – سیاسی اداره کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates