30.08.2007

دستگیری مجری مشهور در کیش

عصرایران: بولتن نیوز مدعی شد: یک مجری مشهور تلویزیونی که اخیراً نیز پس یک گفت وگوی تلویزیونی جنجال ساز شده و از برنامه اش اخراج شده بود ، برای اجرای برنامه ای به جزیره کیش رفته بود که ضمن شرکت در یک ” پارتی” با وضعیت نامناسبی توسط مامورین ناجا بازداشت گردید.

این مجری مشهور که در برنامه های سیما سعی می کرد خود را بعنوان الگوی جوان ایرانی معرفی کند ؛ به دلیل شرایط نامناسب پارتی و وضعیت خود و همراهانش ابتدا محکوم به تحمل حد شد لیکن سرانجام با پرداخت حدود 2 میلیون تومان جریمه آزاد گردید .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates