31.08.2007

مراسم خاوران در شرایط امنیتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار گردید

پیک ایران: کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) : امروز صبح (جمعه) مراسم خاوران در شرایط امنیتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برگزار گردید. نیروهای امنیتی در سطح گسترده ای خاوران و اطراف آن را از بامداد امروز به محاصره در آورده و علی رغم ایجاد محدودیت و تمهیدات فراوان نتوانستند از برگزاری مراسم جلوگیری کنند. دوربین به دست از جمعیت حاضر به طور مرتب فیلم برداری کرده و تاکید داشتند مراسم باید تا ساعت ده صبح به پایان برسد. جمعیت حاضر که به گفته برخی از شرکت کنندگان به سه هزار نفر بالغ می شود، در خاوران گرد آمده و به اجرای سخنرانی و سرود پرداختند. حضور جوانان، فعالین دانشجوئی، کارگری و زنان امسال چشم گیر تر بود. چند تن از جوانان به ایراد سخنرانی پرداختند.
گفتنی است که نیروهای امنیتی از اوایل صبح در چندین منطقه در اطراف و جاده ورودی خاوران پست بازرسی و کنترل دائر کردند و ضمن شناسائی افراد، سعی داشتند از ورود مردم به خاوران جلوگیری کنند. در عین حال کسانی را که بعد از ساعت ده قصد ورود به منطقه خاوران را داشتند با اعلام این که برنامه ساعت ده به پایان رسیده، از رفتن آنها به خاوران جلوگیر کردند.
شایان توجه است که تا ساعت دریافت این خبر در ساعت ده و سی دقیقه صبح، مراسم علی رغم فشارهای امنیتی برای پایان بخشیدن به آن ادامه دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates