09.30.2007

دبورا کِگِن (Debra Cagan): من از تمام ایرانی‌ها متنفرم

یکی از دستیاران آقای بوش بنام خانم دبورا کِگِن در مذاکراتی که با چند نماینده مجلس انگلستان در مقر پنتاگون داشته‌اند، بعد از مقداری صغرا کبرا چیدن فرموده‌اند: “در هر صورت من از تمام ایرانی‌ها متنفرم”.
بنا به نوشته روزنامه دیلی میل دبورا خانم این اظهارات را زمانی ابراز داشته‌اند که داشتند در رابطه با اهداف آمریکا و موضع این کشور در رابطه به ایران مسائل را برای نمایندگان مجلس انگلیس تشریح می‌فرموه‌اند.
خُسن آقا: دل به دل راه داره دبورا خانم! با این قیافی که شما دارین یقینا ایرانی‌ها هم جملگی شما را به فلان چپشان هم بحساب نخواهند آورد.
انتقادهای این سکینه بگم فقط شامل ایرانی‌ها نبوده، ایشان گویا از شامورتی بازی‌های انگلیسی‌ها هم شاکی بوده‌اند و بخاطر بیرون کشیدن نیروهای دولت فخمیه از بصره به این دولت هم حمله فرموده‌اند، گرچه ایشان نفرموده‌اند که از همه انگلیسی‌ها بخاطر این عمل متنفر هستند یا فقط از سربازان آن دولت دلخور می‌باشند!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates