01.31.2007

دوست بلازی: ایران از مذاکره امتناع نکند

بی‌بی‌سی:
دوست بلازی از جامعه جهانی خواسته است تا کماکان به مذاکره با ایران ادامه دهند
فیلیپ دوست بلازی، وزیر امور خارجه فرانسه دیپلماسی را تنها راه خروج از بحران اتمی ایران خوانده اما هشدار داده که خودداری ایران از مذاکره، باعث خواهد شد تا گزینه های دیگری نیز مد نظر قرار گیرند.
آقای دوست بلازی طی مقاله ای که امروز سه شنبه 30 ژانویه در روزنامه لوموند چاپ پاریس منتشر شد گفت که “مقامات ایران باید درک کنند که با رد راه حل دیپلماتیک، آنها راه را برای گزینه های دیگر باز می کنند.”

وزیر خارجه فرانسه راه حلی را که از طریق مذاکره طرفین به دست بیاید قابل قبول خوانده و گفته است که چنین رویکردی مورد حمایت فرانسه است.

آقای دوست بلازی از جامعه جهانی خواسته است تا کماکان به مذاکره با ایران ادامه دهند.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در مورد مشارکت احتمالی فرانسه در اقدام نظامی علیه ایران گفت که “فرانسه به عنوان یک عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی تواند در وضعیتی قرار گیرد که در حال حاضر شورای امنیت آنها را مد نظر قرار نداده است.”

آقای دوست بلازی تحریم های وضع شده علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را نمونه ای از وجود نظام چند قطبی در سازمان ملل دانست و تاکید کرد که این تحریم ها را باید از زاویه صلح آمیز دید.

اظهارنظر وزیر امور خارجه فرانسه در مورد پرونده اتمی ایران در حالی مطرح می شود که روسیه به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران، شرايط مناقشه هسته ای ايران را ‘بسيار بحرانی’ و ‘پيچيده’ خوانده است.

ايگور ايوانف، دبير شورای عالی امنيت ملی روسيه روز یکشنبه گذشته در تهران شرايط مناقشه هسته ای ايران را ‘بسيار بحرانی’ و ‘پيچيده’ خواند اما تاکيد کرد که اين مسئله ‘راه حل نظامی ندارد.’

ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم طبق مهلت تعيين شده در قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد يک ماه بيشتر فرصت ندارد اگر چه مقام های ايرانی اين قطعنامه را بی اعتبار می دانند و بر ادامه برنامه های هسته ای خود تاکيد می کنند.

اعضای شورای امنيت سازمان ملل در آخرين روزهای سال گذشته ميلادی به اتفاق آراء قطعنامه ای را عليه ايران تصويب کردند که کشورهای عضو سازمان ملل را از فروش تجهيزات مرتبط با برنامه هسته ای به ايران منع و سرمايه های افراد و شرکت های مرتبط با اين برنامه ها را در بانک های خارج از ايران مسدود می کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates