01.31.2007

عضو موسس کانون دفاع از حقوق بشر: شهرداري اصفهان با استخاره كار تعديل برج جهان نما را انجام مي دهد

پیک ایران:
بين شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان, در زمينه كاهش برج جهان‌‏نما, هماهنگي خوبي وجود ندارد.
محمد دادخواه, عضو موسس كانون دفاع از حقوق بشر, در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: فاجعه‌‏اي در راه است. در آستانه پاك شدن نام ميدان نقش جهان اصفهان از فهرست ميراث جهاني هستيم. تعديل برج بسيار كند و با استخاره صورت مي‌‏پذيرد و هنوز كارهاي زيادي مانده كه انجام نشده است. خروج ميدان نقش جهان از آثار جهاني, آثار نامطلوبي را براي كشورمان به همراه دارد كه از جمله آنها مي‌‏توان به زير سوال رفتن توانايي كشورمان در زمينه حفظ آثار تاريخي خود اشاره كرد.
وي، با اشاره به قول مساعد يونسكو در زمينه كمك‌‏هاي مالي جهت حفظ آثار باستاني ايران, افزود: اين وعده موكول به كاهش ارتفاع برج تا يكم فوريه 2007 بود كه در صورت عدم كاهش برج تا موعد مقرر, از حمايت‌‏هاي آينده اين سازمان بي‌‏بهره خواهيم ماند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates