31.10.2007

نگرانی حکومت آخوندی از پایین بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات اسفند

عصرایران: نکته ای که در این میان توجه آنها را جلب کرده، این است که بسیاری از پرسش شوندگان، اساسا رغبتی به مشارکت در نظرسنجی هم نداشته اند چه برسد به اینکه از حضور یا عدم حضور خود در انتخابات سخنی بگویند!
عصرایران- برغم اینکه کمتر از 5 ماه به انتخابات مجلس هشتم باقی مانده، فضای عمومی کشور، اقبال چندانی نسبت به این موضوع ندارد.

به گزارش عصرایران (asriran.com)، هر چند در دوره های گذشته نیز تا هفته های منتهی به انتخابات، جو غالب جامعه، انتخاباتی نبوده است لکن به نظر می رسد در این دوره بی اعتنایی عمومی نسبت به این پدیده سیاسی – اجتماعی و سرنوشت ساز بیشتر است.

شنیده های خبرنگار عصرایران حاکی است برخی نهادهای رسمی اخیرا گروه هایی را برای نظرسنجی درباره شرکت یا عدم حضور آنها در انتخابات به میان مردم فرستاده اند و نکته ای که در این میان توجه آنها را جلب کرده، این است که بسیاری از پرسش شوندگان، اساسا رغبتی به مشارکت در نظرسنجی هم نداشته اند چه برسد به اینکه از حضور یا عدم حضور خود در انتخابات سخنی بگویند!

این در حالی است که با توجه به شرایط داخلی و بین المللی کشور، انتخابات آتی مجلس، به معنای مشارکت مردم از یک سو و نیز نتیجه انتخابات و جریان سیاسی برنده در آن، از سوی دیگر، می تواند در تعیین مسیر عمومی کشور طی سال های آینده، تاثیرات شگرف داشته باشد.

در همین حال برخی نگرانی ها درباره رفتار شورای نگهبان در خصوص تعیین صلاحیت ها می تواند در کاهش میزان مشارکت در انتخابات موثر باشد که به نظر می رسد باید اعتمادسازی واقعی – و نه شعاری- در این باره صورت گیرد تا مردم نسبت به تکثر گزینه های انتخابی خویش اطمینان یابند.

از سوی دیگر، بحث رایانه ای شدن انتخابات و تردیدهایی که نسبت به سلامت آن در فضای رایانه ای وجود دارد مزید بر علت شده است و چنانچه وزارت کشور به صحت و سلامت انتخابات رایانه ای باور دارد، باید این یقین را به مجموعه ای سیاسی نیز منتقل نماید تا حرف و حدیثی در این میان باقی نماند و الا بیم آن می رود انتخابات مجلس ، آن هم در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی کشور با چالش مشارکت مردمی مواجه شود .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates