31.10.2007

فاصله فراوان ايران و قطر در بهره برداري از مخزن مشترك گازي

پیک ایران: ايرنا : “قطر” شريك ايران در ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس، در نظر دارد توليد گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) را تا سال ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي به ‪۷۷‬ ميليون تن در سال افزايش دهد.
توليد ‪ ۷۷‬ميليون تن “ال ان جي” از ميدان گازي پارس جنوبي تا سال ‪۲۰۱۰‬ ميلادي معادل روزي حدود ‪ ۴۰۰‬ميليون مترمكعب گاز، برابر با توسعه ‪ ۱۶‬مرحله تعريف شده ميدان پارس جنوبي در بخش ايراني است.
اين فقط برنامه‌هاي اين كشور در توليد “ال ان جي” است ، درحاليكه برنامه‌هاي ديگري براي صادرات گاز از طريق خط لوله به كشورهاي همسايه اش دارد.
ايران تاكنون فقط موفق به بهره برداري از پنج مرحله توسعه ميدان پارس جنوبي معادل ميانگين ‪ ۱۲۵‬ميليون مترمكعب گاز در روز شده است.
كارشناسان بازار گاز به طور خوش بينانه پيش بيني مي‌كنند كه ايران تا سال ‪ ۲۰۱۰‬بهره برداري از مرحله ‪ ۱۰‬توسعه ميدان را به نتيجه خواهد رساند.
به عبارت ديگر در آن زمان قادر به برداشت ميانگين ‪ ۲۵۰‬ميليون مترمكعب گاز در روز خواهد شد.
قطر درسال ‪ ۱۹۹۱‬توليد از ميدان مشترك پارس جنوبي را آغاز كرد و ايران در سال ‪ ۲۰۰۱‬موفق به اين امر شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates