11.24.2007

اظهارات تند برادعي عليه ايران و برنامه آمريکا براي تصويب قطعنامه سوم تا 30 روز ديگر

بازتاببازتاب: به گفته منابعي در واشنگتن، قرار است فرانسه پيش‌نويس قطعنامه جديد عليه ايران را تا تاريخ 10 دسامبر در اختيار 1+5 قرار دهد که اين قطعنامه با تعديلاتي تا تاريخ 23 دسامبر سال 2007 به تصويب شوراي امنيت برسد. مديرکل آژانس برخلاف گزارش هفته گذشته خود، در اين سخنراني ادعا نمود که او هنوز نسبت به موضوع پرونده هسته‌اي ايران در تاريکي قرار دارد.
همزمان با اظهارات تند البرادعي عليه ايران، منابعي در واشنگتن از برنامه ريزي و زمانبندي دقيق آمريکا براي تصويب قطعنامه سوم در 23 دسامبر، درست يک ماه ديگر خبر مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار «تابناک» سخنان و ادعاهاي روز گذشته محمد البرادعي زمينه مورد نياز براي صدور قطعنامه شديداللحني عليه ايران را که تلاش مي‌شود در نيمه دوم ماه دسامبر به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد برسد، فراهم نمود.

مديرکل آژانس برخلاف گزارش واقع بينانه هفته گذشته خود، در اين سخنراني ادعا نمود که او هنوز نسبت به موضوع پرونده هسته‌اي ايران در تاريکي قرار دارد و گفت: اين خيلي دور از حقيقت است که يک سري از المنت‌هاي مهم در برنامه هسته‌اي ايران را تاييد نماييم.

او در مورد برنامه‌هاي سانتريفيوژ ايران ادعا کرد که مطالعات ايران و همچنين فعاليت‌هاي ايران در زمينه سانتريفيوژها مي‌تواند استفاده نظامي داشته باشد و نتيجه گيري نمود که نمي‌تواند اطمينان دهد مواد هسته‌اي و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده به چه مسيري هدايت مي‌شود.

او همچنين اعلام نمود به رغم ارائه يک سري از اطلاعات از سوي ايران و جواب دادن به سوالات، از سال 2006 تا کنون اطلاعات او از برنامه هسته‌اي ايران کاسته شده است! و علاوه بر اين، همکاري ايران با آژانس به جاي اينکه فعالانه باشد، غيرفعال و بخشي است.
در نهايت البرادعي اعلام نمود که ايران به اين خواست اصلي آژانس و شوراي امنيت که تعليق غني‌سازي اورانيوم و پروژه آب سنگين اراک است، عمل ننموده است.

اکنون نوبت خاوير سولانا است که پس از ديدار جمعه آينده خود با جليلي، گزارش خود را درباره امکان تعامل و مذاکره تا تاريخ 5 دسامبر به اطلاع اعضاي اتحاديه اروپا برساند.

در اين حال به گفته منابعي در واشنگتن، بر اساس برنامه زمان‌بندي شده و اطلاعات کسب شده ديگر، قرار است فرانسه پيش نويس قطعنامه جديد عليه ايران را تا تاريخ 10 دسامبر در اختيار 1+5 قرار دهد که اين قطعنامه با تعديلاتي تا تاريخ 23 دسامبر سال 2007 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد برسد.

به رغم زمان‌بندي دقيق وزارت خارجه آمريکا براي تصويب قطعنامه سوم، با توجه به نزديکي آن به تعطيلات سال نوي ميلادي، امکان اخلال در روند آن از سوي برخي کشورها مي‌رود. با اين حال به نظر مي‌رسد سرنوشت اين قطعنامه بيش از هرچيز به نوع پاسخ جليلي به سولانا گره خورده و تنها ارائه يک ديدگاه جديد است که مي‌تواند برنامه آمريکا را بر هم زند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates