12.9.2007

ناآرامي در دانشگاه تهران

بازتاب: با جلوگيري از ورود برخي كه فاقد كارت دانشگاه تهران بوده‌اند و برخي فشارها، درب خيابان 16 آذر موسوم به درب فني، شكسته شده است. انجمن اسلامي دانشگاه تهران اعلام كرده كه ارتباطي با اين برنامه ندارد و برنامه اين تشكل، روز سه‌شنبه با حضور سيد محمد خاتمي در اين دانشگاه برگزار خواهدشد.

خبرنگار «تابناك» گزارش داد: از ساعتي پيش صدها تن از دانشجويان در حال برگزاري تجمع و راهپيمايي در داخل دانشگاه تهران هستند.

بنا بر اين گزارش، اين افراد كه گفته مي‌شود منسوب به طيف علامه دفتر تحكيم وحدت هستند، در كنار برخي از دانشجويان با گرايش قومي، اين تجمع را برگزار كرده‌اند.

با وجود آن كه مسوولان دانشگاه براي اين تجمع مجوز صادر نكرده‌اند، طيف علامه مراسمي را براي روز دانشجو اعلام كرده بود و شماري از دانشجويان در صحن دانشگاه به راهپيمايي پرداخته و از مقابل دانشكده ها عبور مي‌كنند.

همنچنين با جلوگيري از ورود برخي كه فاقد كارت دانشگاه تهران بوده‌اند و برخي فشارها، درب خيابان 16 آذر موسوم به درب فني، شكسته شده است. در حال حاضر پليس در بيرون از دانشگاه مستقر است و تنشي مشاهده نشده است.

گفتني است، انجمن اسلامي دانشگاه تهران اعلام كرده كه ارتباطي با اين برنامه ندارد و برنامه اين تشكل، روز
سه‌شنبه با حضور سيد محمد خاتمي در اين دانشگاه برگزار خواهدشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates