12.30.2007

تاسف یک شومن ترک از اسلامی شدن ترکیه

عصرایران: شومن ترک گفت: متاسفم که ترکیه با چنین اقداماتی به سمت ایرانی شدن پیش می رود. اگر هر آنچه از ما می خواهند را انجام دهیم، کشورمان را درست شبیه ایران خواهند کرد.
عصر ایران – روزنامه انگلیسی زبان “ترکیش دیلی نیوز” در یکی از خبرهای خود به تصمیم هیات عالی رادیو و تلویزیون ترکیه درخصوص منع پخش تصاویر “سیفی دورسونوغلو” شومن ترک در لباس زنانه و واکنش های تند آن در جامعه و رسانه های این کشور پرداخته است.

به گزارش عصر ایران (moc.narirsa) به نقل از این روزنامه، اخیرا هیات عالی رادیو و تلویزیون ترکیه به کلیه مدیران شبکه های تلویزیونی این کشور ابلاغ کرده است که در پخش تصاویر این شومن در لباس زنانه جدا خودداری کنند زیرا این کار برای کودکان بدآموزی داشته و اصولا تماشای مردی در لباس زنانه چندان خوشایند به نظر نمی رسد.

در همین حال وی با واکنش به تصمیم اتخاذ شده اظهار داشت: حتی مردم طبقات پایین جامعه نیز می فهمند که من تنها نمایش اجرا می کنم، اما گویی مقامات پست های مهم تر جامعه متوجه چنین موردی نیستند.

“سیفی دورسونوغلو” در یک گستاخی آشکار نسبت به ایران افزود: متاسفم که ترکیه با چنین اقداماتی به سمت ایرانی شدن پیش می رود! اگر هر آنچه از ما می خواهند را انجام دهیم، کشورمان را درست شبیه ایران خواهند کرد!!

در همین حال اتخاذ این تصمیم با واکنش هایی از سوی جامعه نیز روبه رو بوده به نحوی که در حدود 2 هزار نفر در قالب گروه هایی با برگزاری تجمعاتی این تحریم را مورد استهزا قرار داده و اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کردند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates