30.12.2007

درخواست از سخنگوي دولت براي اطلاع‌رساني در آشپزخانه و …

بازتاب: درباره پرونده گوشت‌هاي آلوده گمان نمي‌كنم كسي بهتر از دكتر غلامحسين الهام كه همان ايام سخنگوي قوه قضائيه بوده‌اند، بتوانند اطلاع‌رساني کنند. البته يك خواهش ديگر نيز دارم و آن اين‌كه درباره پرونده فروش غيرقانوني فرآورده‌هاي نفتي به جمهوري آذربايجان در اواخر دوران سازندگي توسط برخي مسئولان وقت استانداري اردبيل هم…
كد خبر: ۳۹۵۵ تاريخ انتشار: ۲۳:۲۵ – ۰۸ دي ۱۳۸۶ تعداد بازديد: ۷۶۷۸

در پي مهرورزي خانم فاطمه الهام (رجبي)، همسر سخنگوي دولت با اميرعلي اميري، وي در يادداشتي كه براي «تابناك» ارسال كرد، دو تقاضا را از دكتر غلامحسين الهام مطرح كرد.

اميري با اشاره به موارد مطرح شده در مطلب اخير خانم رجبي با اشاره به تكراري بودن بيشتر موارد مطرح شده نوشت: به نظر مي‌رسد تنها مطلب جديد اين يادداشت كه احتمالا هدف اصلي آن هم به شمار مي‌رود، طرح مسئله ارتباط اينجانب با گوشت‌هاي آلوده بوده است كه البته اين‌كه اين سوژه پس از طرح از سوي افراد بي نام و نشان، رسما در سايت منسوب به سخنگوي دولت درج شده، مرا بسيار خوشحال كرد.

مديرمسئول «تابناك» مي‌افزايد: هرچند پرونده گوشت‌هاي آلوده از ماجراهاي عجيبي است كه در سال 81 پس از سر و صداي زياد و محكوم كردن اوليه حدود پنجاه نفر، در سال 84 همه متهمان آن تبرئه شدند، براي حقير بسيار جذاب است كه حداقل منشأ اتصال اين پرونده با خود را ـ به ويژه در مقاطع حساس نظير انتخابات ـ بيابم و گمان نمي‌كنم كسي بهتر از دكتر غلامحسين الهام كه در همان ايام، يعني از سال 81 تا 83 سخنگوي قوه قضائيه بوده‌اند، بتوانند در اين مسئله مرا ياري نمايند. لذا از ايشان مي خواهم پس از بررسي لازم، ابتدا در آشپزخانه زحمت اطلاع‌رساني به همسر بزرگوارشان را بكشند ـ که به گفته خود ايشان مقالات خود را در آشپزخانه مي‌نگارند ـ و سپس اين بنده گناهكار خدا و ديگر دوستان را نيز آگاه كنند.
اين خواسته جدي من از ايشان است و از آنجا که پست وزارت دادگستري را هم بر عهده دارند، به گمانم بتوانند به خوبي همه را از نتايج تحقيقات خود آگاه نمايند.

اميرعلي اميري در پايان آورده است: البته يك خواهش ديگر نيز از محضر سخنگوي دولت، دارم و آن اين‌كه درباره پرونده فروش غيرقانوني فرآورده‌هاي نفتي به جمهوري آذربايجان در اواخر دوران سازندگي توسط برخي مسئولان وقت استانداري اردبيل هم اطلاع‌رساني كرده و روشن كنند كه چه كساني در اين پرونده متهم بودند و چگونه پرونده مذكور مختومه شد و به محاق رفت؟ که قطعا اين امر نيز گام مهمي در افشاي برخي اقدامات انجام شده در دولت موسوم به سازندگي خواهد بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates