12.31.2007

وقتی که شورت نماینده مهم می‌شود

خُسن آقا: این حکومت از سر تا پا گرفتار مسائل سکسی است، حتی شورت نماینده هم خبر مهم محصوب می‌شود
عصرایران: متعاقب این ماجرا به روابط عمومی مجلس خبر داده می شود که نیروهای خود را برای بردن “مایو”ی این نماینده به محل بفرستند که آنها هم با یک کیسه نایلونی می آیند و لباس مذکور را با خود می برند.
عصرایران- وساطت یک نماینده زن مجلس شورای اسلامی باعث شد گزارش تصویری از لباس زیر یکی دیگر از نمایندگان مجلس در رسانه ها منتشر نشود.

به گزارش خبرنگار عصرایران (asriran.com)، ماجرا از آنجا آغاز شد که چند عکاس و خبرنگار پارلمانی مجلس در بخش کمدهای نمایندگان که نزدیک ورودی صحن علنی مجلس قرار دارد، متوجه می شوند یکی از نمایندگان (که نامش محفوظ است) “مایو”ی خود را بر روی در کمدش آویزان کرده است.

این سوژه که برای خبرنگاران و عکاسان هم جالب بود و هم خنده دار، آنها را ترغیب به عکاسی از این صحنه می کند که در این میان یکی از نمایندگان زن متوجه ماجرا می شود و از خبرنگاران خواهش می کند که عکس های این ماجرا را منتشر نکنند. وی همچنین به آنها قول می دهد که با نماینده بی مبالات مذکور صحبت کند و در این باره به وی تذکر دهد.

متعاقب این ماجرا به روابط عمومی مجلس خبر داده می شود که نیروهای خود را برای بردن “مایو”ی این نماینده به محل بفرستند که آنها هم با یک کیسه نایلونی می آیند و لباس مذکور را با خود می برند.

اما بخش جالب ماجرا این بود که ساعتی بعد، نماینده مورد بحث از راه می رسد و ملاحظه می کند که لباسش نیست و با نگرانی دنبالش می گردد و سراغ “مایو”اش را از روابط عمومی- که در آن نزدیکی است- می گیرد! که با تذکر نماینده زن مجلس روبه رو می شود و قول می دهد که دیگر مرتکب این بی مبالاتی ها نشود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates