01.30.2008

قانون شكنی دولت در واردات بنزين

عصرایران: شب گذشته هنگام اعلام این آمار از سوی نمایندگان وزارت نفت، اعضاء كمیسیون تلفیق با تعجب از نمایندگان دولت پرسیدند كه دولت چگونه و با چه مجوزی قانونی اقدام به واردات بیشتر بنزین كرده است؟! نمایندگان وزارت نفت در پاسخ گفتند كه این كار را از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رییس جمهور انجام داده‌اند.

الف نوشت: بررسی عملكرد دولت درباره هزینه بودجه واردات بنزین در كمیسیون تلفیق، مشخص كرد كه وزارت نفت برخلاف قانون بودجه تا پایان دی‌ماه سال جاری حدود یك میلیارد و 300 میلیون دلار بیشتر از اجازه قانونی خود برای واردات سوخت پرداخت كرده است.

مطابق بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال جاری دولت موظف بود در سال 86 حداكثر معادل2 میلیارد و 400 میلیون دلار صرف واردات بنزین كند اما مطابق گزارش وزارت نفت در جلسه سه شنبه شب كمیسیون تلفیق، دولت در 10 ماهه سال جاری، حدود 3 میلیارد و 700 میلیون دلار بابت واردات بنزین هزینه كرده است و این رقم تا پایان سال به 4 میلیارد و 300میلیون دلا خواهد رسید.

شب گذشته هنگام اعلام این آمار از سوی نمایندگان وزارت نفت، اعضاء كمیسیون تلفیق با تعجب از نمایندگان دولت پرسیدند كه دولت چگونه و با چه مجوزی قانونی اقدام به واردات بیشتر بنزین كرده است؟! نمایندگان وزارت نفت در پاسخ گفتند كه این كار را از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رییس جمهور انجام داده‌اند.

تبصره 13 قانون بودجه سال جاری مقرر كرده است دولت تولید داخل بنزین و نیز معادل 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بنزین وارداتی را بین خودروهای موجود در كشور به نحوی سهمیه‌بندی كند كه نیازی به واردات بیشتر بنزین نباشد.

مطابق اصل 52 قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران قرار است بودجه سالانه كشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع قانون مصوب مجلس باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates