01.31.2008

کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران : چنانچه تا روز شنبه مطالبات ما پرداخت نشود به همراه اعضای خانواده خود درمقابل استانداری فارس تجمع ميکن

پیک ایران: دسترنج : کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران اعلام کردند که چنانچه تا روز شنبه مطالبات آنها پرداخت نشود به همراه اعضای خانواده خود درمقابل استانداری فارس به نشانه اعتراض مراسم زیارت عاشورا برگزار میکنند.
به گفته یکی از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، مدیرعامل این کارخانه که از سهامداران عمده و از اعضای هیت مدیره این کارخانه نیز محسوب می شود به کارگرنی که برای دریافت مطالبات خود در محل کارخانه متحصن شده اند گفته است «من پول ندارم ، هرکاری که میخواهید بکنید.»
این کارگر افزود: مدیریت زمانی که برای حضور در شورای تامین استان و پاسخگویی در مورد سرنوشت کارخانه و بیش از هزار و چهارصد کارگر آن به استان آمده بود، این خبر را به کارگران داد.
وی همچین از واکنش خونسردانه مسوولان اداره کار و امور اجتماعی استان فارس در مورد وضعیت کارگران خبر داد و افزود به دنبال مراجعات پی در پی کارگران به این اداره ، مسوولان ارشد به کارگران گفته اند: هم اکنون 8 هزار کارگر بیکار در استان فارس از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند، در صورت لزوم با افزوده شدن کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران بعید است مشکلی به وجود آید.
این کارگر گفت: از آنجایی که برای کارگران جای امیدواری وجود ندارد، تصمیم داریم تا روز شنبه منتظر پرداخت مطالبات خود بمانیم، در صورتی که این امر محقق نشد روز شنبه کارگران به نشانه اعتراض، همراه خانواده های خود درمقابل استانداری زیارت عاشورا قرائت می کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates