02.29.2008

پرونده هسته ای ایران، وجه المعامله قیمتی در شورای امنیت

بازتاب: با وجود آن که چهار کشور لیبی، اندونزی، آفریقای جنوبی و ویتنام تا کنون ادعا می نمودند مخالف پیش نویس قطعنامه مطرح شده از سوی دو کشور انگلیس و فرانسه می باشند، خبرهای رسیده به خبرنگار تابناک در نیویورک حاکی از آن است که این کشورها رضایت داده اند رای گیری در شورای امنیت در مورد صدور قطعنامه علیه ایران با شیوه اجماع بدون اخذ رای برگزار گردد.

با وجود آن که چهار کشور لیبی، اندونزی، آفریقای جنوبی و ویتنام تا کنون ادعا می نمودند مخالف پیش نویس قطعنامه مطرح شده از سوی دو کشور انگلیس و فرانسه می باشند، خبرهای رسیده به خبرنگار تابناک در نیویورک حاکی از آن است که این کشورها رضایت داده اند رای گیری در شورای امنیت در مورد صدور قطعنامه علیه ایران با شیوه اجماع بدون اخذ رای برگزار گردد.

بنابر این گزارش، غرب و روسیه و چین که تمامی توان خود را بر این گذاشته اند تا به جهانیان وانمود نمایند برنامه هسته ای ایران یک تخاصم و مقابله با جامعه جهانی می باشد، به هیج وجه قصد ندارند با رای گیری و یا رای مخالف و ممتنع، این شبهه در دنیا به وجود آید که بر سر مقابله با برنامه هسته ای ایران، توافق جهانی دارای تزلزل و شکاف است. لذا قصد دارند به هر نحو که شده، تحریمها علیه ایران را با اجماع و بدون رای مخالف به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد برسانند.

در این زمینه در فقدان دیپلماسی فعال و موثر از سوی ایران، هر کشوری که ادعای رابطه نزدیک با ایران یا مقابله با سیاستهای آمریکا دارد، سعی می نماید از این وجه المعامله قیمتی سهمیه ای هر چه اندک کسب نماید و امتیازاتی را از کشورهای حامی تحریم ایران کسب نماید. گیدالا اتالی، سفیر دائم لیبی در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که کشورش به این پیش نویس رای مخالف می دهد. همچنین مارتی ناتالیگاوا، نماینده دائم اندونزی گفته است که کشورش در زمینه صدور قطعنامه علیه ایران ملاحظه و تامل جدی دارد. او می گوید در ارتباط با پرونده هسته ای ایران سئوالات بیشتر از پاسخها می باشد و ادامه می دهد که ما اکنون در یک دور از قطعنامه ها و عدم تطابق قرار گرفته ایم و این قضایا چگونه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رهبری و هدایت می نماید.

علی رغم بیان این اظهارات، خبرهای رسیده به خبرنگار تابناک حاکی از آن است که این قطعنامه در جلسه اضطراری روز شنبه بررسی شده و احتمالا با جلوگیری از رای گیری با استفاده از روش اجماع بدون رای گیری به تصویب می رسد.

این در حالی است که حتی مخالفت یک کشور عضو شورا می تواند مانع این شیوه رای گیری شود و اگر در ساعات باقی مانده دیپلماسی ایران کارساز شود و صدایی رسا عامل رای گیری و مخالفت با این قطعنامه شود، می تواند به جامعه جهانی ثابت نماید فقط چند کشور خواهان توقف غنی سازی هسته ای ایران می باشند و این خود شکاف بزرگی در سطح بین المللی در مقابل جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران ایجاد می نماید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates