31.03.2008

رییس سیا: ایران همچنان در پی ساخت بمب اتمی است

رادیوفردا: مايکل هايدن، رييس سازمان جاسوسی آمريکا در اظهار نظر تازه ای درباره برنامه هسته ای تهران گفت: شخصا بر این باورم که ايران همچنان در پی ساخت بمب اتمی است.

وی روز یکشنبه به شبکه تلويزيونی آمريکايی ان بی سی گفت:« سرپيچی ايران از قطعنامه های تحريمی شورای امنيت برای به تعليق آوردن غنی سازی اورانيوم نشان می دهد، اين کشور چيزی را مخفی می کند.»

شورای امنيت تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده و از اين کشور خواسته تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. تهران تاکنون از اين خواسته شورای امنيت سرپيچی کرده است.

مايکل هايدن با اشاره به تحريم های شورای امنيت افزود: «ايرانی ها دست کم مايل هستند تا شرايط ساخت بمب اتمی را امکان پذير کنند و اگر نه چنين هزينه ای را متحمل نمی شدند.»

وی در عین حال گزارش سازمان «برآورد اطلاعات ملی آمريکا» در مورد توقف برنامه هسته ای ايران در سال ۲۰۰۳ را تاييد کرد.

اين گزارش که در ماه دسامبر منتشر شد، بر اساس رشته گزارش های ۱۶ سازمان اطلاعاتی آمريکا تدوين شده بود و بحث های زيادی را در محافل سياسی و رسانه های جهان برانگيخت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای هايدن در مورد برنامه توليد بمب اتمی از سوی ايران گفت:« در بخش ديگری از اين گزارش ما تاکيد کرديم که اين برنامه در سال ۲۰۰۳ متوقف شده است. اين امر بسيار روشن بود که آنها (ايرانی ها) درصدد توليد بمب اتمی هستند. اين در حالی است که ايرانی ها همچنان وجود چنين برنامه ای را انکار می کنند.»

ديک چينی، معاون رييس جمهوری آمريکا نيز، اخیرا در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی آمريکايی ای بی سی گفته بود که «ايران غنی سازی اورانيوم را برای اهداف نظامی دنبال می کند.»

وی افزود که ايران به شدت سعی در غنی سازی اورانيوم با غلظت بالا دارد که در توليد سلاح هسته ای مورد استفاده قرار می گيرد.

آمريکا و غرب ايران را متهم می کنند که قصد توليد بمب اتمی را دارد ولی تهران همواره اين اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته ای خود را برای توليد برق می خواند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates