29.04.2008

خلیلزاد، ایران و سوریه را متهم به دخالت در امور عراق کرد

رادیوفردا: زلمای خليلزاد، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ايران و سوريه را متهم به دخالت در امور عراق و بی ثباتی اين کشور کرد.

آقای خلیلزاد گفت: شورشيان در بسياری از اوقات از سلاح ساخت ايران که از سوی اين کشور در اختيار آنها گذاشته شده استفاده می کنند.

سفير آمريکا در سازمان ملل، نيروی قدس سپاه پاسداران را متهم به آموزش و حمايت مالی از شورشيان عراق کرد.

خليل زاد افزود: ايران و سوريه بايد مانع ورود تروريست های خارجی و سلاح از مرزهايشان به عراق باشند.

سفير آمريکا در سازمان ملل گفت: « ۹۰ درصد از جنگجويان خارجی در عراق از طريق مرزهای سوريه وارد اين کشور می شوند.»

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سفير آمريکا در سازمان ملل اين سخنان را در حالی بيان کرد که گزارشی از سوی نيروهای چند مليتی به رهبری آمريکا در عراق را، تسليم شورای امنيت کرده است.

آقای خليل زاد افزود: « درگيری های اخير بين نيروهای عراقی و شبه نظاميان جنايتکار در بغداد و بصره، نفوذ و فعالیت های بی ثبات کننده ايران را نشان داد.»

«درگيری های اخير بين نيروهای عراقی و شبه نظاميان جنايتکار در بغداد و بصره، نفوذ و فعالیت های بی ثبات کننده ايران را نشان داد.»
زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل
دس براون، وزير دفاع بريتانیا نيز روز دوشنبه ايران را متهم به حمايت از شبه نظاميان در عراق کرده و گفت: بريتانيا سعی می کند ايران را متقاعد کند که در دراز مدت بی ثباتی در منطقه به نفع اين کشور نيست.

از ماه مارس گذشته، درگيری های شديدی بين نيروهای عراقی و آمريکايی با شبه نظاميان شيعه هوادار مقتدا صدر، روحانی تندرو شيعه، در بصره و بغداد رخ داده است.

آمريکا و بريتانيا، ايران را متهم می کنند که از اين شبه نظاميان حمايت می کند. اين در حالی است که تهران همواره اين اتهامات را رد کرده است.

رد اتهام دخالت در عراق

در همين حال، مهدی دانش يزدی، معاون سفير ايران در سازمان ملل، در نامه ای به ریيس شورای امنيت سخنان زلمای خليلزاد را بی پايه دانست.

آقای دانش يزدی در نامه خود به شورای امنيت آورده است: « اين اولين باری نيست که واشینگتن از اتهامات بی اساس و حتی مدارک ساختگی عليه کشورهای ديگر به منظور دنبال کردن اهداف خاص سياسی استفاده کرده است.»

آقای دانش يزدی ادعاهای مطرح شده در خصوص دست داشتن تهران در خشونت های عراق را کاملا بی اساس خوانده و گفته است: «تهران همواره تمامی اقدامات خشونت آميز و تروريسم در عراق را محکوم کرده است.»

معاون سفير ايران در سازمان ملل در نامه خود به ریيس شورای امنيت افزوده است: «ايران گام های قابل توجهی در بالاترين سطح برای افزايش مشارکت و همکاری با عراق برداشته است.»

مهدی دانش یزدی در نامه خود همچنین نوشته است: « آمریکا به جای مقصر جلوه دادن سایر کشورها برای سیاست های شکست خورده اش، باید به سیاست ها و اقدامات غلط خود بپردازد.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates