04.29.2008

فراخوان برای اعلام عزای عمومی در سراسر دانشگاه های کشور

پیک ایران: اینک، صنعتی سهند در هفتمین روز از تحصن خود قرار دارد. 100 ساعت از اعتصاب غذای یاران‌مان گذشته است و 19 تن از اینان به خاک افتاده‌اند. 2 تن دچار تشنج گشته‌اند و دختری تا پای مرگ پیش رفته است و روز به روز به تعداد اعتصاب غذاکنندگان و قربانیان افزوده می‌شود؛ و امروز پسری دست‌ها و پا‌ها و دهان خود را تا پایان تحصن بست، تا روزه سکوت بگیرد و بغضش را فرو خورد؛ اما هنوز فریادهای یاران رساست و استواری در گام‌های‌شان نمایان است. آری، وینان دل به دریا افکنان‌اند، نماینده‌های شادی، که از فریادشان کوه سست می‌شود و زمین دهان باز می‌کند.
اینک که در هوای در کنار هم‌بودن و برای گذر از بودن به شدن می‌جنگیم، و آزادی خویش را از آنچه که در بندمان کرده است، فریاد زدیم، به خاک افتادن یاران‌مان را ارج می‌نهیم و امروز را روز عزای عمومی در سهند اعلام می‌داریم. در این راستا با اعلام فراخوان به تمامی دانشجویان در تمامی دانشگاه‌های ایران و جهان، فردا را نیز برای همیاری با دانشجویان متحصن در دانشگاه صنعتی سهند، در تمامی دانشگاه‌ها و نیز در خود دانشگاه سهند عزای عمومی اعلام می‌کنیم؛ تا بدین وسیله برگ دیگری از سیل پرشور، آگاه و معترض دانشجویی را در سراسر دنیا به رخ نامردمان بکشانیم.
سهند آماده خروشی دوباره است، عشق‌ها فریاد می‌شوند، فریادها رها می‌شوند، رهایی نفس می‌کشد، و نفس آزادی را می‌طلبد.

پیروزی از آن ماست
دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates